EZOfest zdravia 2022

Program

  6.5.2022 - Piatok
  poschodie - seminárna miestnosť 109
   
11:00 Mgr. Jaroslav Fecuš - Elixír života našich predkov - Ivan čaj + Asána radosť zo sedenia
11:45 Mgr. Miroslav Kostelnik - Ako si rýchlo pomôcť v dnešnom hektickom svete - akupresúra, fytoterapia, ...
12:45 Miloš Zverina - Symboly Slovanov a ich význam
14:15 Ing. Miroslav Řehulek - Prečo sa zaujímať o molekulárny vodík
15:00 Tomáš Borl - Srdce je továrňou na zázraky
16:45 Ing. Peter Tóth - Mikrobióm - zabudnutý orgán, či druhý mozog
18:15 Peter Planieta - Dokonalé vzťahy
   
  prízemie - sála pri výstavisku
   
11:00 Štefan Zakuťanský - Samoliečba zápalových ochorení pomocou svojho vrodeného pudu
11:45 Tomáš Ryšavý - Áyurvédska medicína pre súčasný vek
12:30 Dr. Viera Varšová - Ako dosiahnuť životný súlad a lepšie vzťahy s numerológiou
13:15 Ing. Alena Harangozó - Numerologický PENTAGRAM osobnosti a zdravia
14:00 Zuzana Krajčíková Mikulová - Pravda o čínskej medicíne a konfrontácia s európskou mentalitou
15:30 Ing. Alice Krempaská - Tradičná ruská medicína a orgánové hodiny
16:15 Pharm. Dr. Jozef Zima - Liečba psoriázy imunoterapiou
17:00 Jiří Matějka - Pyramídy a megality v Európe, ich zdravotné účinky
17:45  prestávka
18:15 Rastislav Hriňák - Muzikoterapeutický koncert - harmonizácia zvukom
   
  7.5.2022 - Sobota
  poschodie - seminárna miestnosť 109
   
09:00 Peter Planieta - Liečivá sila zdravého stravovania a piatich elementov
10:00 MUDr. Renáta Gerová - IMUNITA, ako ďalej...?
11:00 Ing. Ján Šlinský - AgroKruh - zelenina z prvej ruky a viac než len "BIO"
12:00 Mgr. Pavol Kováčik - Človek ako informačno-algoritmická bytosť
13:00 Ing. Jozef Banáš - Ako byť šťastná/ý podľa Baťu a Bhutáncov
14:30 Ing. Mojmír Mišun - Nová CHRONOLÓGIA dejín ľudstva
16:30 Marcel Černoch - Diagnostika z tváre - prečo vidieť-vedieť
   
  prízemie - sála pri výstavisku
   
09:00 Ing. Jarmila Mandžuková - Biologické hodiny – tajomstvo zdravia
10:30 Ing. Nikoleta Zsigóová - Sebapoznaním sa zušľachťujeme k lepšiemu
11:15 Ing. Jiří Černota - Zázračná molekula C60 - jeden z najväčších objavov v oblasti zdravia
12:00 Pavol Nemeš - Chybné fyzikálne zákony
12:45 Jiří Matějka - Iónový dom - zdravotné výhody záporných iónov
13:30 Bylinkárka Katarína - Prevencia a liečba dýchacích ciest bylinkami
14:15 Yehuda Tagar - Psychofonetika - psychológia slobody
15:00 Ing. Zuzana Majorová - Život v bezpečnej zóne aniónov. Ako na to?
15:45 Mgr. Petra Bertová Polovková - Bezdrôtové žiarenie nie je bezpečné ani zdravé
16:15 ZDRUŽENIE ŽIVÝ ČLOVEK - Prechod do novej éry
   
  výstavisko - pódium
   
13:30 Ariel - Zážitkové bubnovanie je ako napiť sa živej vody
   
  poschodie - seminárna miestnosť 111
   
15:00 Yehuda Tagar - Praktický workshop psychológie slobody

 

Vstupné na výstavu 1 deň: 3,- €
Vstupné na výstavu a prednášky 1 deň: 10,- €
 
Dôchodcovia, ZŤP:
Vstupné na výstavu 1 deň: 2,- €
Vstupné na výstavu a prednášky 1 deň: 7,- €
 
Deti do 15 rokov v sprievode rodičov - vstupné zdarma

 


 

Tomáš Borl (CZ)
- v jeho blízkosti sa otvárajú vysoké vibrácie a prepólovanie ľudí do vyšších stupňov bytia, dostavujú sa stavy šťastia a detoxikácie, zároveň otvára ľuďom cesty na ktorých by dlho pracovali.
- www.tomborl.cz
Názov prednášky: Srdce je továrnou na zázraky
Srdce dává skutečnost zázraku, který vás pak provází celý život. Cesta srdce má veliký vliv na naše životy od samotných pocitů, myšlenek a emocí až po stavy které nejsou spojeny z žádným tímto rozměrem. Srdce uvádí do pohybu harmonii a vede k míru života. Vede do nových úrovních a cest. Zároveň nás uvádí do vyšších stavů bytí a změn. Léčí nás ze strachů a stojatých vod. Cesta srdce má výrazný vliv na kvalitu života. Tom Borl si přenesl probuzené stav srdce do tohoto života a je vyhledáván pro cestu srdce.

 

Ing. Jozef Banáš
- slovenský prozaik, najprekladanejší slovenský autor, laureát ocenenia Spisovateľ roka 2021 - autor knihy Kód 1, Kód 9, ... 
jozefbanas.sk
Názov prednášky: Ako byť šťastná/ý podľa Baťu a Bhutáncov
Každý chce byť šťastný. Ako? Základnou podmienkou je dávať, slúžiť. Dávanie, súcit, služba blížnemu sú základnými životnými princípmi v najšťastnejšej krajine na svete v Bhutáne a rovnako princíp služby verejnosti je základom podnikateľského úspechu a šťastia Tomáša Baťu. 

 

Ing. Jarmila Mandžuková (CZ)
- spisovateľka a lektorka sa zaoberá zdravým životným štýlom, alternatívnymi metódami liečby, celostnou starostlivosťou a osobným rozvojom.
www.jmandzukova.cz
Názov prednášky: Biologické hodiny – tajomstvo zdravia
Vnútorný biologický svet človeka s jeho zákonitosťami zostáva ešte stále plný záhad. Patria k nim aj vnútorné biologické hodiny, ktoré významne ovplyvňujú telo aj myseľ. Prednáška prináša zaujímavé informácie o tom, aký význam majú biologické hodiny pre naše zdravie a ako je možné ich prostredníctvom preventívne pôsobiť aj liečiť mnohé choroby a zdravotné problémy.

 

Ing. Peter Tóth
- terapeut a vedúci Regeneračného centra EZOfit.
- www.EZOfit.sk
Názov prednášky: Mikrobióm - zabudnutý orgán, či druhý mozog
Nie len stravou, ale aj emóciami si formujeme mikrobióm... Baktérie v našom čreve vysielajú signály do mozgu a rozhodujú o našej nálade a tým aj povahe... Ak sa dieťa narodí cisárskym rezom, alebo ho od malička vychovávame sterilne, ničíme mu imunitu... Prídavné látky a postreky nám ničia črevnú mikroflóru, čím vzniká množstvo chorôb... Aj skleróza multiplex je liečiteľná zmenou stravy... Riešenia sa dozviete na prednáške.

 

Mgr. Pavol Kováčik
- vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa regeneratívnym poľnohospodárstvom, permakultúrou a sebestačnosťou. Viac ako 10 rokov sa venuje svetonázorovému vzdelávaniu, sociálnemu inžinierstvu a riadeniu v kolektívnej psychike.
konceptual.eu
Názov prednášky: Človek ako informačno-algoritmická bytosť
Vieme, že konáme sami za seba? Alebo si to len myslíme? Prečo si myslíme, že si niečo myslíme? Ako je to s emóciami? Aký je rozdiel medzi nimi a intuíciou? Stačí sa len "naciťovať"? Stačí sa len "rozumieť"? Alebo treba "hlavne konať"?

 

Ing. Ján Šlinský
- od roku 1991 vyvíjal a zrealizoval jedinečný ekologický systém pestovania zeleniny - AgroKruh, ktorý je na rozdiel od komerčného pestovanie zeleniny niekoľkonásobne efektívnejší. Takto vytvorené ekologické zóny rozširujú životný priestor a menia krajinu k lepšiemu. Pôda sa používaním systému Agrokruh dostávala do optimálnejšieho stavu.
- agrokruh.sk
- rozhovor s Jánom Šlinským
Názov prednášky: AgroKruh - zelenina z prvej ruky a viac než len "BIO"
Zelenina z AgroKruhu je BIO-logicky hodnotná a EKO-logicky pestovaná hlavne pre BIO-logicky a EKO-logicky cítiacich a mysliacich spotrebiteľov. Príďte si vypočuť a zažiť múdrosťou, pravdivosťou, odvahou, presvedčením, vytrvalosťou, skromnosťou a vtipom prekypujúceho pána Šlinského.

 

Yehuda Tagar
- austrálsko-juhoafricko-britský terapeut, pôsobiaci na Slovensku v Škole empatie.
- vyvinul vlastnú terapeutickú metódu vystavanú na základoch antroposofie, práce s gestom, hláskami a metodickou empatiou.
Názov prednášky: Psychofonetika - Psychológia slobody
Osobná transformácia skrz inteligenciu srdca a empatiu. Psychofonetika je novou formou holistického poradenstva, tréningu a psychoterapie. Je metódou sebauvedomovania a znovuobnovenia celej ľudskej bytosti – tela, životných síl, duše a ducha – umožňujúca prevziať kontrolu nad svojím vnútorným aj vonkajším životom. Je založená na znovuobjavení psychosofie Rudolfa Steinera. Podporuje úsilie individuálneho ľudského ducha, aby prevzal kontrolu nad svojím vnútorným a vonkajším životom a rozvinul ho na vyššiu úroveň.
Praktický workshop: Psychlógia slobody
sobota 15:00 - 16:30 seminárna miestnosť 111
Zažite, ako je možné stať sa svojim vlastným liečiteľom, učiteľom a lídrom vďaka Psychofonetike.

 

Miloš Zverina
- slavista, vydavateľ a publicista, zakladateľ slovanského združenia Slavica v Nitre, člen Všeslovanského výboru v Prahe a Všeslovanského zväzu v Moskve.
- Knihy a články Miloša zverinu
Názov prednášky: Symboly Slovanov a ich význam
Mnohé symboly sú oberegmi (amuletmi), „chrániacimi“ pred temnými silami chaosu, ktoré môžu uškodiť ich nositeľovi; niektoré sú schopné vymazať hranicu medzi svetmi, čo napríklad umožňuje volchvovi (žrecovi, kňazovi) cestovať do temného sveta (Navi) alebo svetlého sveta (Pravi), iné sú v priamom spojení s bohmi, alebo silami prírody...
Na prednáške sa ešte dozviete: Čo je symbol a symbolika, Dávna minulosť a mytológia, Archeologické náleziská, Múzeá a predmety, Pôvodná Kultúra a Viera, Symboly, Idoly a oberegy, Sviatky Slovanov, Výšivky, Šata, Výzdoba domov, Zdobenie úžitkových predmetov, Kolovrat a kolovraty, Symboly a extrémizmus, Funkcia a využitie symbolov v súčasnosti, Vzory a ornamenty, Druhy vzorov, Vzory podľa oblastí, Živá tradícia,...

 

Ing. Mojmír Mišun (CZ)
-  zameriava sa na pozemskú skúsenosť a spojitosť s duchovnou cestou vzostupu s prepojením na spoločenstvá zajavených „Živých Človekov“ v Čechách, Sliezsku, na Morave a Slovensku i po celom svete. Skúma alternatívnu časovú os - CHRONOLÓGIU nedávnych udalostí, s dôrazom na ohraničenie globálnymi katastrofami.
- www.relaxklubjarilo.cz
Názov prednášky: Nová CHRONOLÓGIA dejín ľudstva
Ukážeme si „iný“ pohľad na nedávne dejiny ľudstva so zvláštnym dôrazom na posledných 300 rokov ... - viac info

 

ZDRUŽENIE ŽIVÝ ČLOVEK
- ich hlavnou úlohou je spájať človekov s rovnakými hodnotami a zmýšľaním a podieľať sa na tvorení nového spôsobu života
- www.zdruzeniezivyclovek.sk
Beseda: Prechod do novej éry
Je nutné prinavrátiť právo vládnuť si sám nad sebou, rozpomenúť sa na tradície, kultúru a znanie našich predkov. Obnoviť tradičné hodnoty a tradičnú rodinu, ktorá vždy bola, je aj bude základným kameňom spoločnosti. Predsavzali sme si poukazovať na výchovu cnostného a zdravého potomstva a s tým súvisiacich oblastí ako je školstvo, zdravotníctvo, vojenská služba, ...
Prechod do novej éry nie je možný bez odhaľovania a poukazovania na špinavé praktiky parazitov a klamárov národa.

 

Marcel Černoch (CZ)
- diagnostike z ľudskej tváre sa venuje 30 rokov.
Názov prednášky: Diagnostika z tváre - prečo vidieť- vedieť 
Choroba nás neprekvapí náhle a tvrdo. Vysiela nám varovné signály, ktoré však my ignorujeme celé roky, často aj celé desaťročia. Prednáška Vám umožní nazrieť do tajnej reči choroby a zároveň poskytne množstvo rád a nápadov, ako chorobám predísť alebo ako s nimi bojovať... viac info

 

Pavol Nemeš
- Autor patentovaného vynálezu vysoko účinného vibračného kompresora a autor knihy Rovnica sveta.
Názov prednášky:  Chybné fyzikálne zákony
Autor patentovaného vynálezu vysoko účinného vibračného kompresora a autor knihy Rovnica sveta. K dispozícii na prezentáciu je funkčný prototyp zariadenia na extrahovanie odstredivej sily, ktorý v praxi dokazuje nesprávnosť hneď dvoch fyzikálnych zákonov.

 

Jiří Matějka (CZ)
- vydavateľ, cestovateľ, organizátor expedícií.
- www.WM magazín
- www. Fakta X
Názov prednášky 1: Iónový dom - zdravotné výhody záporných iónov
Ľudia kedysi žili v čistej prírode s oveľa vyššou koncentráciou vzdušných vitamínov ako máme dnes. Ak by sa vykonali potrebné úpravy v domoch, ušetrilo by sa až 30 % nákladov na zdravotníctvo. 
Názov prednášky 2: Pyramídy a megality v Európe, ich zdravotné účinky
V dávnych dobách existoval univerzálny plán, podľa ktorého boli postavené megality a pyramídy po celom svete. Tieto stavby neslúžili na náboženské obrady, ani na pochovávanie, ako tvrdia historici. V prednáške sa zameriam na niekoľko stavieb v Európe, ktoré som osobne videl, vykonával meranie a prieskum. 

 

Ing. Nikoleta Zsigóová 
- pôsobí ako jediný vyškolený a certifikovaný Aura Imaging špecialista na Slovensku od roku 2004
- www.aurafoto.sk
Názov prednášky: Sebapoznaním sa zušľachťujeme k lepšiemu
AuraFoto ponúka unikátnu duchovno-vednú metódu sebapoznania založenú na komplexnom bio-psycho-sociálnom pohľade na človeka. Efektívne odhaľuje, vyhodnocuje a pomenúva príčiny stavu človeka, jeho situácie či prípadných problémov. Poskytuje okamžité spoľahlivé výstupy s následným praktickým návodom na riešenie. Aurafotonizujúca metóda poznania energoinformačného poľa človeka je pomôcka pre váš osobný rozvoj a rozšírenie obzoru, pre zorientovanie sa v živote tak, aby ste vedeli, čo máte a čo nemáte robiť, aby ste zmenili seba a tým aj vaše životné postavenie.

 

Pharm. Dr. Jozef Zima
- autor projektu Nutraceutica, špecialista na využitie prírodných látok - nutraceutík v prevencii a liečbe ochorení.
Názov prednášky: Liečba psoriázy imunoterapiou
Lekári považujú psoriázu za nevyliečiteľné ochorenie, nakoľko nepoznajú príčinu. Psoriáza je však vyliečiteľná. GcMAF imunoterapia likvidujúca vírusy vedie k vyliečeniu ochorenia.

 

Zuzana Krajčíková Mikulová
- už viac ako 20 rokov ju profesionálne fascinuje svet ľudského tela na viacerých jeho úrovniach. Venuje sa fyzickému aj duševnému zdraviu. Okrem mnohých iných škôl vyštudovala Univerzitu Tradičnej čínskej medicíny a vedie Školu praktickej čínskej medicíny. 
www.centrumgara.sk
Názov prednášky: Pravda o čínskej medicíne a konfrontácia s európskou mentalitou
O čom je naozaj čínska medicína? Je o bylinkách, o nejakej mystifikácii nepochopených princípov? Rozdiel medzi čínskou medicínou a západnou medicínou. Päť elementov. Európske "tlaky a pokrivenie" čínskej medicíny. Prečo je niekedy účinnejšia zmes bylín ako použitie samostatnej bylinky. Využitiu hierarchie medzi bylinami v prospech organizmu.

 

MUDr. Renáta Gerová 
pediater s 2 atestáciami. Dobré výsledky dosahuje vďaka tomu, že vo svojej praxi aplikuje aj tradičnú čínsku medicínu. Zaoberá sa akupunktúrou, akupresúrou, fytoterapiou, a qi gong (čchi kung). 
Názov prednášky: IMUNITA, ako ďalej...?
Žijem v bludnom kruhu: zdravie, choroba a emócie. Viac a viac chorôb sa na mňa valí. Je to ilúzia? V popredí dlhodobo potlačovaný hnev, nekonečný strach a úzkosť. Zakrývam tým svoju bezmocnosť a beznádej. A zrazu... Prečo? Ako? Kedy? Od soplíka cez autoimunitu až po rakovinu. Kde si, Imunita? Čo mám robiť? Ako z toho kruhu von?

 

Peter Planieta
- Zdravému životnému štýlu a zdravej strave sa venuje od svojich 17 rokov. Vyskúšal na sebe rôzne stravovacie štýly - vegetariánsku stravu, delenú, surovú, stravovanie podľa krvných skupín a nakoniec spoznal makrobiotiku - energie Jin-Jang a stravu podľa piatich elementov. 16 rokov vedie sieť obchodov so zdravými potravinami a aktívne sa venuje pomoci ľuďom so zdravotnými problémami.
- www.elementyzdravia.sk.
Názov prednášky 1: Liečivá sila zdravého stravovania a piatich elementov
Chcete spoznať liečivú silu zdravej stravy, chcete poznať plus a mínus stravovania, chcete žiť dlhý a kvalitný život? KETO, PALEO, ŽIVÁ, DELENÁ strava ....
Názov prednášky 2: Dokonalé vzťahy
Existuje dokonalý vzťah? Existuje dokonalý partner? 5 kľúčov k dokonalému vzťahu.

 

Tomáš Ryšavý
- Tribhanga študoval védicku univerzitu v Indii 5 rokov a momentálne vedie ayurvédickú kliniku a školu v Bratislave.
Názov prednášky: Áyurvédska medicína pre súčasný vek
Princípy zdravia a prevencie podla najstaršej medicíny.

 

Ing. Alice Krempaská
- už 10 rokov sa venuje problematike spojenej s tradičnou ruskou medicínou.
Názov prednášky: Tradičná ruská medicína a orgánové hodiny
Nové trendy tradičnej ruskej medicíny. Presné zacielenie záujmu o veci nové a tradičné.

 

Štefan Zakuťanský
- chiropraktik, objaviteľ zabudnutej československej tradičnej medicíny, autor knihy „Samoliečebný pud - samoliečba zápalových ochorení (dýchacích, interných, pohybových, alergických)". Nebyť jeho neliečiteľných ťažkých zdravotných problémov, by sa touto problematikou sa nezaoberal.
- kniha: Samoliečebný pud
Názov prednášky: Samoliečba chrbtice a končatín s názornými ukážkami
Autor knihy Vás prekvapí tým, ako si jednoduchou a prirodzenou cestou môžete zmierniť, alebo úplne odstrániť mnohé zdravotné problémy. S touto zaujímavou a netradičnou témou sa bude prihovárať všetkým, ktorí sa chcú liečiť pomocou našej československej tradičnej medicíny a nášho vrodeného samoliečebného pudu.

 

Bylinkárka Katarína
- 50-ročná prax, vlastné knihy a výrobky z byliniek, maste, oleje, tinktúry, čaje.
Názov prednášky: Prevencia a liečba dýchacích ciest bylinkami
Odpovede na otázky poslucháčov, čo ich zaujíma.

 

Mgr. Petra Bertová Polovková
- pracovala v IT sektore a v školstve. Predsedníčka občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie a spoluorganizátorka európskej iniciatívy občanov Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený
- www.elektrosmogazdravie.sk
Názov prednášky: Bezdrôtové žiarenie nie je bezpečné ani zdravé
Stovky recenzovaných vedeckých štúdií dokazujú, že životu škodí už žiarenie, ktoré je hlboko pod súčasnými limitmi. S 5G sa expozícia žiareniu ešte výrazne zvýši. Tiež dôjde k prudkému nárastu spotreby energie, vyčerpaniu vzácnych nerastov a vážnemu narušeniu nášho súkromia. Predvedieme ukážku merania a praktické rady.

 

Ing. Jiří Černota (CZ)
- propagátor zdravého životného štýlu, zakladateľ a majiteľ spoločnosti BEWIT FRANCHISE
- bevit.love 
Názov prednášky: Zázračná molekula C60 - jeden z najväčších objavov v dejinách ľudstva v oblasti zdravia
Americký vedec David Wolfe hovorí o molekule C60, že to je v oblasti dlhovekosti najväčší objav v dejinách ľudstva. Jej molekulu v tvare futbalovej lopty kreslil už aj Leonardo da Vinci a Rudolf Steiner hovoril o uhlíku ako o kameni mudrcov (arabsky sa kameň mudrcov povie "el ixir").

 

Ing. Alena Harangozó
- tvorca projektov & umelec
Názov prednášky: Numerologický PENTAGRAM osobnosti a zdravia
Alebo ako číslice dátumu nášho narodenia ovplyvňujú našu osobnosť i zdravie

 

Zuzana Majorová, Jaroslav Mačej
- dlhoročne sa venujú aniónom so zameraním na zdravie hlavne v urogenitálnej oblasti.
Názov prednášky: Život v bezpečnej zóne aniónov. Ako na to?
O dôležitosti aniónov, ich vplyvu na zdravie, metabolické procesy, fyzickú a duševnú rovnováhu

 

Dr. Viera Varšová
- vzťahová numerologička a numeropsychosomatička, spisovateľka, prievodkyňa na ceste za lepším životom, organizátorka Školy Atlantskej numerológie a kurzov pre ženy.
Názov prednášky: Ako dosiahnuť životný súlad a lepšie vzťahy s numerológiou
Všetci túžime po šťastí, krásnych harmonických vzťahoch a po životnom súlade na fyzickej aj psychickej úrovni. Ako porozumieť životu a vzťahom a ako si ich nastaviť tak, aby fungovali. 9 Kľúčov k fungujúcim vzťahom a 5 jazykov lásky, ktoré nás v škole neučili.

 

Ing. Miroslav Řehulek (CZ)
- nadšený propagátor wellness štýlu života s podporou eliminácie oxidatívneho stresu telesných buniek vysoko účinným selektívnym antioxidantom – molekulárnym vodíkom. 
Názov prednášky: Prečo sa zaujímať o molekulárny vodík
Molekulárny vodík (H2) ako potenciálne nový terapeutický plyn - účinná antioxidácia všetkých telesných buniek, vplyv na výkonnosť, vytrvalosť, regeneráciu, podpora terapie po covid-19.++++

 

Mgr. Miroslav Kostelnik
- astrológ, terapeut a autor horoskopov venujúci sa mytológii a psychológii. Na vysvetlenie sveta, duša nepotrebuje poučky a definície, ale príbehy. 
- astrologia-horoskopy 
Názov prednášky: Ako si rýchlo pomôcť v dnešnom hektickom svete - akupresúra, fytoterapia, ...
Pri akých zdravotných problémoch si môžeme pomôcť akupresúrou a kedy siahnuť po bylinkách, či iných metódach. Rýchla pomoc pri niektorých bolestiach - názorné ukážky.
Viac info o pripravovanom seminári

 

Mgr. Jaroslav Fecuš
- venuje sa osvete Ivan čaju a ergonomických stoličiek Asana.
Názov prednášky: Ivan čaj - zabudnutý nápoj budúcnosti + Asána radosť zo sedenia
Veľa svetových kapacít tvrdí že fermentovaný Ivan čaj nemá v rastlinnej ríši obdobu, čo sa týka prospešnosti pre ludské zdravie.
Stoličky Asána - originálna patentovaná ergonomia. Zdravé a radostné sedenie.

 

Rastislav Hriňák
- absolvent hĺbkovej bunkovej muzikoterapie Dr. Barbary Romanowskej
- facebook.com/rastislav.hrinak
Muzikoterapia: Harmonizácia zvukom
Zážitková relaxácia zvukom, vibráciami tibetských a krištáľových spievajúcich mís, zvonkohier, ladičiek a rezonančných stĺpov (nástrojov, ktoré sa stávajú veľmi vyhľadávanými pre terapeutov, lekárov, psychológov, masérov, ako aj na domáce použitie pre celé rodiny, aj zvieracích miláčikov). Ich účinky sú hlboké až na úroveň buniek, medzibunkového priestoru a DNA. Vibrácie nástrojov ako vlny utíšia a zharmonizujú systém celého tela, duše a mysle. 

 

Výstavisko - pódium - sobota 13:30

 

Ariel
- je autorom a praktikom metódy Spirituálna Muzikoterapia " Duchovného liečenia Hudbou " Na rozvoji metód Spirituálnej Muzikoterapie spolupracuje so špecializovanými vedeckými pracoviskami. Zaoberá sa Koncertnou, terapeutickou, publikačnou a prednáškovou činnosťou
Vystúpenie: Zážitkové bubnovanie je ako napiť sa živej vody
Aj vy môžete bubnovať a objaviť skvelý relax. Je to spontánne bubnovanie viacerých osôb. Bubnovanie vedie skúsený hudobník. V príjemnej atmosfére prírodných zvukov sa do spoločného rytmu pripojíte vašim vlastným spôsobom bubnovania. V skupine bubnujúcich účastníkov dochádza k prirodzenému prepojeniu. K precíteniu. Môžete ho zažiť aj keď ste nikdy nebubnovali. To čo je pre vaše telo masáž, je pre vašu dušu zážitok pri bubnovaní. Viac info o čase a mieste skupinového bubnovania TU.

 

Program EZOfestu zdravia moderuje Mgr. Miroslav Kostelnik - astrológ, terapeut - denné horoskopy


Vystavovatelia roku 2022:

**
Energy - energoinformačné preparáty
**
Regeneračné centrum EZOfit - terapie, alternatívne a prístrojové vyšetrenia, prednášky a kurzy
**
BIOpotraviny RAJ - obchod pre Vaše zdravie, harmóniu a duchovný rozvoj a všetko čo so zdravím súvisí
**
Winalite - nanotechnológiou vyrábané aniónové vložky, zubné pasty, čistička vzduchu, antiradiačné šperky, AquaBalance
 
Kuffova - výrobky z kože a kameňov z J. Ameriky, hudobné nástroje, doplnky, vydymovadlá
 
DANJELA handmade - pohánkové podsedáky a vankúše
 
Dáška a Milan Mundier - relaxačné, potravinové pyramídy a energetické žiariče. Bylinkové domáce mastičky a tinktúry
 
Nikoleta Zsigóová - AuraFoto.sk - analýza aury, sebapoznanie, osobnostný rozvoj
 
MIJA - prírodná orientálna kozmetika a Egypt powder
 
Peter Planieta - knihy a DuoLife produkty
**
MEANDRA - produkty zdravej výživy, oleje, čaje, masážne krémy a kozmetika
 
Škola empatie - kurzy osobného rozvoja a holistického koučingu, výuka Psychofonetiky
 
Zuzana Tomáš - anjelské sviečky a obrazy, náramky z liečivých kameňov, výklad anjelských kariet
**
Dúhový bojovník - archanjelské sviečky
**
Marcel Černoch - knihy a zdravé potraviny
**
Pavol Nemeš - autor knihy Rovnica sveta a vynálezu nového pohonu využívajúceho účinky odstredivej sily
 
Antonius - knižná lekáreň, knihy ktoré sú balzamom na dušu
 
Ludrovská - maľované na sklo - mandaly a iné obrázky, prívesky
 
Rysavy Tomas - ayurvedske produkty pre zdravie
**
Merkaba - orgonitové harmonizéry, terapeutické ladičky, tibetské misy, vonné tyčinky, vydymovadlá
*
BEWIT FRANCISE - esenciálne oleje, prawteiny+C60, organická kozmetika, rastlinné oleje, ...
 
Štefan Zakuťanský - knihy o liečbe dýchacích, interných, pohybových chorôb, diagnostika tela, napravenie chrbtice
 
Dzurilla - panenský olivový olej, celozrnné múky, modrý mak, sviečky z palmového vosku, náramky, prstene, kamene
 
Bhaktik - výroba ručnej keramiky, meditačných vankúšov, vydymovadlá a vonné tyčinky
 
ESSENS - výživové doplnky, pro a prebiotický jogurt, kozmetika, parfumy
 
Eco Rovnak - Ecoshine ekočistiace produkty, ekodezinfekcia
 
DMW - zdravé maškrty - lieskovo orieškové krémy Orieškotella s vysokým obsahom vlákniny, bez cukru
 
Valika - predaj liečivých olejov a kremov
 
Jarmila Mandžuková - spisovateľka a lektorka ktorá sa zaoberá zdravým životným štýlom
 
Pavol Kováčik - Koncepcia Spoločnej Bezpečnosti (KSB) a Dostatočne Všeobecná Teória Riadenia (DVTR)
**
H2 Global Group - produkty s molekulárním vodíkem (H2 Generátory, ionizátory vody, vodíkové tablety)
**
BECKtechnology.cz - prístroj Zapper, Beckov generátor, výrobník striebornej vody, magnetický pulzer, ...
 
GaiaHemp - konopné produkty a zdravá výživa
**
VEGANIUS - výrobca potravinových produktov v kvalite gurmánskej, rešpektujúcej zdravovedu
 
Bylinkárka Katarína - bezplatné liečenie na mieste, výrobky z byliniek
 
Szaniszlo Livia - voskové sviečky a "medušky" - bavlnenoľanové kapsy na pečivo
 
Mandaland - obrazy mandaly, reprodukcie mandál, slovanské mandaly, kalendáre
 
MATKA ZEM - majstrovské liečive kryštále a minerály, drúzy, náramky,  prívesky, obrazy, anjelské sviečky 
 
BOHO - prstene a náramky z minerálov, drevené poličky na oleje a kamene, bachove esencie na mieru
 
HUMAC - výživové doplnky na báze aktivovaných prírodných humínových kyselín
 
Kamienok - minerály, šperky z polodrahokamov, skameneliny, ezoterické predmety
 
Astron - jedinečné ručne vyrábané sviečky a vonné vosky z prírodných voskov
 
Alena Harangozó - Numerologický PENTAGRAM osobnosti a zdravia, SUN mandala podľa ruskej numerologie
 
sewen bag - tašky, doplnky, prívesky z organickej bavlny, recycklovaných PVC, starých odevov, ...
 
DAFLORN - vodné probiotiká, konzultácie a poradenstvo
 
Maylin - mandaly, ručne maľované šálky a hodiny, darčekové predmety
 
OXIGREEN - ekologické upratovanie, len s použitím čistej vody a utierok fiber upracete ľahko a bezpečne
 
Dr. Nona - kozmetika a výživové doplnky z mŕtveho mora
*
Torden - knihy
 
BiodericO - biopotraviny - nápoje, sirupy, čaje, koreniny, hotové jedlá..., výživové doplnky, darčekové predmety
 
Životný súlad - vzťahová numerológia a numeropsychosomatika, osobnostný a vzťahový rozbor
 
Bioinštitút plus - cievna diagnostika - včasnou diagnostikou a liečbou - cievnou terapiou zlepšíme kvalitu života
 
Gabriell - ručne vyrábaná kozmetika zo Slovenska, tvorená kvalitnými prírodnými surovinami.
 
PiZu - levanduľové produkty, mydla, sirupy, darčekové koše, terapeutické pomôky plnené špaldou a levanduľou
 
Pharma Nord - výrobca biologicky aktívnych doplnkov stravy a prípravkov preventívnej medicíny
 
Spa Ceylon - prírodná ajurvédska kozmetika a bytové vône zo Srí Lanky, cejlónske čaje
 
BOUDIS - prírodná kozmetika, kuchynské oleje, káva, kambodžské korenie, sušene ovocie a výživové doplnky
 
Jana Kulová - meranie na biofotonickom skeneri, Healy harmonizacia bioenergetickeho pola
 
Doterra - esenciálne oleje značky Doterra
 
Grante - elixír mladosti, prírodné ovocné šťavy a oleje

 

Zoznam vystavovateľov nie je konečný.

** sortiment je dostupný v BIOpotravinách RAJ
* sortiment je možné objednať

Výstava a prednášky budú prebiehať na prízemí aj poschodí - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice

Piatok - vstupné na výstavu a všetky prednášky: 5,- €
Sobota - vstupné na výstavu a všetky prednášky: 5,- €
Dôchodcovia, ZŤP - vstupné na 1 deň: 4,- €
Deti do 15 rokov v sprievode rodičov - vstupné zdarma