2011 jeseň

14.10.2011 - Piatok

11:20 otvorenie
11:30 Mgr. Miloš Matula (CZ): Achnaton: Duchovná cesta v starovekom Egypte a vláda Svetla
12:15 Radomír Timko: Pôsobenie ekomateriálov v obytných budovách
12:45 Mgr. Yvetta Ledvényiová, Mgr. Michal Jalčovík: Oblička a vzťahy
13:30 prestávka
14:30 PharmDr. Jozef Zima: Organicky viazaný jód v liečbe ochorení štítnej žlazy, fibrocystického ochorenia prsníka a vaječníkov, antiproliferatívne účinky v liečbe rakoviny.
15:15 Mgr. Miroslav Kostelnik: Doprajme si rituál - dotyková terapia (mydlá v procese samoliečenia)
15:45 Ing. Peter Tóth Voda: - elixír života
16:15 prestávka
17:15 MUDr. Alexander Fesenko: Regeneračná medicína budúcnosti - Komplex Biol+
17:45 Eva Baková (CZ): Mojžiš - desatoro a jeho skutočný význam - výrazný vplyv jeho mylnej interpretácie na život západnej civilizácie
18:30 Jozef Rešovský: "Duchovno v prdeli" - Denník duchovne hľadajúceho a Preťažké útrapy duchovného hľadača

 

15.10.2011 - Sobota

9:00 Mgr. František Nagy: Germánska nová medicína a príčiny rakoviny
10:00 Ing. Miroslav Hrabica (CZ): O liečení (aj dozrievaní) ľudí a odovzdávaní (aj odoberaní) životnej sily
11:00 Žaneta Hrindáková: Ako nám pomáhajú anjeli a iné bytosti
11:45 prestávka
12:45 Beseda s terapeutmi a lekármi - odpovede na Vaše otázky
13:30 Dr. Jozef Vodný: Príčiny a rýchlosť starnutia, a s tým súvisiace chronické metabolické ochorenia
14:15 Ing. Peter Tóth: Prvá pomoc potravinami pri akútnych a chronických ochoreniach
14:45 prestávka - zlosovanie tomboly
15:45 Mgr. Miloš Matula (CZ): Vzťahy, emocionálne konflikty a práca s energiou
16:30 Andrej Medveď: Vedľajšie účinky prídavných látok v liekoch a doplnkoch výživy
17:15 Tomáš Lajmon: Duševné aspekty ľudského zdravia

 

Plagát si môžete stiahnuť TU


Prednášatelia:

> Ing. Miroslav Hrabica (CZ) - autor kníh o zdraví a ľudskom hľadaní, ktorý tiež dobrým slovom, radami aj láskavými rukami pomáha trpiacim k zdraviu a šťastiu
Názov prednášky: O liečení (aj dozrievaní) ľudí a odovzdávaní (aj odoberaní) životnej sily
Liečenie ľudí ako forma služby druhým. Vytváranie duchovnej i energetickej ochrany. Masáž ako zdroj nových síl. Ako sa na masáž pripraviť, ako sa v priebehu masáže chovať a taktiež čo urobiť po nej z pohľadu chorého i maséra. Ukážky niektorých masážnych postupov. Pohladenie slovom.
Knihy a prednášky na CD od Ing. Miroslava Hrabicu
Články od Ing. Miroslava Hrabicu

> Mgr. Miloš Matula (CZ) - autor článkov časopisu Meduňka, terapeut, učiteľ, hudobný a filmový producent - lektor víkendových seminárov “Duchovná cesta pokojného bojovníka Svetla, meditácie a samoliečenie ”Naša spokojnosť a úspech v živote sú spojené s tým, ako vieme zaobchádzať s energiou a ako dokážeme jej hladinu prirodzene udržovať / doplňovať. Naučíme sa ako energiu získať a udržať, bez toho aby sme o ňu bojovali s druhými.
Názov prednášky: Vzťahy, emocionálne konflikty a práca s energiou
Názov prednášky: Achnaton: Duchovná cesta v starovekom Egypte a vláda Svetla
Knihy a prednášky na CD od Mgr. Miloša Matulu
Články od Mgr. Miloša Matulu

> Mgr. Yvetta Ledvényiová, Mgr. Michal Jalčovík - autori Kalendára zdravia 2010 - 2020, majitelia terapeutického centra IMPULZ CLUB ALBA - Tradičná čínska mediciína, reflexológia a iné masáže, kineziológia, Mojžišovej cvičenia, Či Kung, dietetika, liečba pijavicami, Pilates, ...
Názov prednášky:  Oblička a vzťahy 
Prednášky na CD a plagáty od Mgr. Yvetty Ledvényiovej a Mgr. Michala Jalčovika

> Tomáš Lajmon - Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti - všetkým ľuďom dobrej vôle a čistého srdca, ktorí sa v živote, aj napriek svojej ľudskej nedokonalosti, úprimne usilujú o dosiahnutie porozumenia, dobra a lásky
Názov prednášky: Duševné aspekty ľudského zdravia
Prednášky na CD od Tomáša Lajmona

> Mgr. Miroslav Kostelnik - astrológ, terapeut, autor horoskopov
Názov prednášky: Doprajme si rituál - dotyková terapia (mydlá v procese samoliečenia)
Po prednáške v piatok popoludní bezplatné konzultácie + krátka reflexná masáž rúk alebo nôh pre každého, kto si zakúpi mydlo.
Články od Mgr. Kostelníka
Prednášky na CD a plagáty od Mgr. Kostelníka

> Ladislav Broczky - energoterapeut. Od roku 1997 spolupracuje so svojou manželkou Mgr. Máriou Broczkou, ktorá je absolventka UK PF v Bratislave. Pôsobí ako psychoanalytik a psychoterapeut. Počas uplynulých rokov sa zameriavajú na analýzu rôznych životných situácii, charakterových typov, úlohy v partnerských vzťahoch a rodinné vzorce správania sa.
Nazov prednášky: Dedičné rodové vzorce správania a ich riešenie
Prednášky na CD od Ladislava Broczkého
Články od Ladislava Brockeho

> Eva Baková (CZ) - filozof, duchovný učiteľ, numerológ a terapeut - "...praktikuji filosofii a živou spolupráci se Stvořitelem a duchovním světem. Jdu cestou původních filosofů, kteří zkoumali zákonitosti smyslu a podstaty života na běžných denních situacích a věcech..."
Názov prednášky:  Mojžiš - desatoro a jeho skutočný význam - výrazný vplyv jeho mylnej interpretácie na život západnej civilizácie
Zaměříme se více na téma, které se skrytě, avšak velmi silně promítá do našeho běžného života. Téma poměrně podceňované, neboť se často mylně domníváme, že se dotýká jen úzké skupiny křesťanské obce a náboženství. Ústředním námětem je Desatero a malá chyba s dalekosáhlými následky, která se v souvislosti s ním stala. Snáze porozumíme závažnosti tohoto tématu, uvědomíme-li si, že na Božím desateru je postavený celý politický, justiční a sociálně kulturní systém západní společnosti a tedy se přímo či nepřímo týká všech občanů bez ohledu na vyznání.

 

> Žaneta Hrindáková - jasnovidka, chiromantka
Názov prednášky: Ako nám pomáhajú anjeli a iné bytosti
Prednášky na CD od Žanety Hrindákovej
Články od Žanety Hrindákovej

> MUDr. Alexander Fesenko - pôvodom ukrajinský lekár, ktorý spojením vzdelania klasického chirurga s päťtisícročnou tradíciou čínskej a kórejskej medicíny vytvoril veľmi originálnu a nesmierne účinnú metódu regenerácie ľudského organizmu ktorú aj vyučuje v Škole regenerácie a je dostupná pre všetkých záujemcov.
Názov prednášky:  Regeneračná medicína budúcnosti - Komplex Biol+
Prednášky na CD od MUDr. Fesenka
 

> PharmDr. Jozef Zima - „Spojenie modernej liečby a funkčnej výživy prináša úspešnejšiu liečbu a šťastnejší život“
Názov prednášky: Organicky viazaný jód v liečbe ochorení štítnej žlazy, fibrocystického ochorenia prsníka a vaječníkov, antiproliferatívne účinky v liečbe rakoviny.
Ďalšie články o štítnej žľaze a Jóde

> Jozef Rešovský - prešiel mnohými duchovnými smermi (Silvova metóda, Reiki, Tibetský a Zen Budhizmus, Jóga, kresťanstvo, šamanizmus, Anjelská škola Atlantídy až napokon staval ašramy pre Matky z Čiech) - dobre zamiešaný koktail takmer z každého rožku trošku. Zo všetkých smerov odišiel významne obohatený o vlastnú hlúposť, čo bola a je nesmierne cenná skúsenosť. Z toho všetkého vznikol nápad pretaviť túto skúsenosť do niečoho, čo by tak trochu parodovalo a ponúklo odľahčený pohľad na duchovno (CD "Duchovno v prdeli").
Názov vystúpenia: Denník duchovne hľadajúceho a Preťažké útrapy duchovného hľadača

Ukážka

> Mgr. František Nagy - Germánska nová medicína na báze prírodovedeckých zákonov komplexne a precízne opisuje bio-logické fungovanie živých organizmov, dokonca exaktné príčiny a priebehy ochorení. Umožňuje identifikovať presnú príčinu biologickej zmeny (ochorenia) ako aj náležitú formu prístupu k jej odstráneniu. Ak ste doteraz neverili, spoznajte aj Vy “mapu” k uzdraveniu, vďaka ktorej sa mohlo uzdraviť už vyše štyridsaťtisíc ľudí z vážnych ochorení a zabezpečte si neoblomné zdravie na celý svoj život. Vďaka poznaniu súvislostí Novej medicíny je možné sa dopracovať k okamihu vyliečenia aj pri takých diagnózach ako je rakovina.
Názov prednášky: Germánska nová medicína a príčiny rakoviny

> Dr. Jozef Vodný - biochemik pátrajúci po podstate príčiny ochorení.
Rozhovor s Dr. Jozefom Vodným
Názov prednášky: Príčiny a rýchlosť starnutia, a s tým súvisiace chronické metabolické ochorenia

> Ing. Peter Tóth - dietoterapeut - Najviac času svojho života trávime obstarávaním potravy, jej prípravou a jedením. A predsa mnohí ľudia neprikladajú dostatočný dôraz tomu, že podstatná časť zdravia je závislá na tom čo a ako jeme.
Názov prednášky: Voda - elixír života
Názov prednášky: Prvá pomoc potravinami pri akútnych a chronických ochoreniach
Prednášky na CD od Ing. Petra Tótha
Články od Ing. Petra Tótha

> Andrej Medveď
Názov prednášky: Vedľajšie účinky prídavných látok v liekoch a doplnkoch výživy
Najnovšie poznatky lekárskeho výskumu aj s vedeckym vysvetlením prečo látky ako stearan horečnatý, mikrokryštalická celulóza, oxid titaničitý, oxid železitý atď. môžu poškodiť zdravie. Vplyv týchto látok na vznik choroby z pohľadu metabolizmu.

> Radomír Timko - študent zdravovedy, lektor ekovýstavby
Názov prednášky: Pôsobenie ekomateriálov v obytných budovách.
Prednáška o vplyve ekologických materiálov na organizmus človeka z hľadiska trvalo udržateľného zdravia. V súbehu s prednáškou prebehne prezentácia projektu Aktívna ekológia v pasívnom štandarde, o svojpomocnej výstavbe domu z dreva, slamy, hliny, v štýle Hi-tech.

Literatúra o zdravom bývaní


Zoznam vystavovateľov

   
** Energy - energoinformačné preparáty
** Prípravky s organicky viazaným jódom - riešenie problémov so štítnou žľazou
** Ajurvédské kávy
** Anjelské, tarotové a iné karty
** Relaxačné CD od Roland Santé, Jozef Kořenek, Janig, Henry Marshall, ...
** Sviečky Tádé
** Knihy a literatúra o zdraví - zoznam kníh
** Zeus - úprava vody pre domácnosti a inštitúcie
* Vákuové baličky - uchovávajú potraviny čerstvé a zdravé
** Schindeleho mineraly
** Liečivé kamene (energetické prívesky, náušnice, náhrdelníky, prstene...)
  AuraCentrum - aura a čakra foto + analýza
** Unimed pharma - výživový doplnok ProVens s obsahom Pycnogenolu
  Eva Ludrovská - obrazy maľované na skle
  Žaneta Čepková - maľba na hodváb
** Merkaba - orgonové harmonizéry
** Dúhový bojovník - výroba a predaj archanjelských sviečok
  Božena Brezinová - liečiteľka - prírodné bylinky, esencie, ...
** Symboly Feng Shui
  Barvy dúhy - ručne maľované tričká, tašky, ...
** Madal Bal - očistná kúra Neera, Xylitol - prírodné sladidlo
  Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti
* Pedikom - výroba individuálnych ortopedických vložiek - ortopedická poradňa
** Noe - centrum prevencie a zdravia - Sanogel, Frolov trenažér
** Winalite - LOVE MOON - liečivé aniónové vložky - nanotechnológia
** Relax ICA - kurzy, kalendáre, plagáty
** Hemi print - kalendáre chudnutia a tajomné zvitky najstarších
** Medu - kokosové výrobky
  Unimax - filtre vody
** Unimed pharma - výživový doplnok ProVens s obsahom Pycnogenolu
  U draka - vykurovadlá
  Svet Gralu - časopis a knihy
  Meditačná Metóda Quan Yin
** Elax - výživové a potravinové doplnky
  Regresné psychoterapie SRT a SPR, duchovné poradenstvo
  Ručne vyrábané prírodné mydlá, hračky naplnené bylinkami, BIO krémy, ...
  Comte - drahé kamene, energetické ladenie a "liečenie" priestoru
** Zdenka Smetanková - výklad kariet a astrológia
  Irisdiagnostika + Fleet Voll
** RacioFit - oleje Solio, soli Cereus, marhuľové jadierka
  NaturalWays - ovocné a zeleninové šťavy
** Jonizátory vody
  Meandra - prírodné oleje 100% lisované za studena
  Liečivé olejčeky Jin-Jang
  TEDEAS - diagnostika a analýza aury Kirlianovou fotografiou
  Jarka Šmálová - výrobca ušných sviečok
  Feng Link - zvonkohry
  Savithur - ajurvédske produkty, mystické šperky
  Hronecová - EAV diagnostika
* Poradňa kardiológa - MUDr. Šípoš (iba v sobotu)
** Mgr. Kostelník - skrátená reflexná masáž rúk alebo nôh zdarma (iba v piatok)
  Sahadža Joga Slovensko
  NWA - produkty zdravej vyživy - acai, spirulina, probiotika
  Fontána zdravia - filtračné sýstemy pre pitný režim, zelená vyživa, plastové fľaše bez BPA
  Bio Racio Dia - ovocné a zeleninové čipsy, ženšen
  Jegr - prírodné mydlá
  Várady - Liečnie - očista podľa Walkera, predpis surových štiav, psychosomatický výklad chorôb, metóda zdravý človek
   
** sortiment je dostupný u nás v predajni
* sortiment je možné objednať
   
  SPONZORI PODUJATIA:
  Energy - energoinformačné preparáty