2014 jar

Program

23.5.2014 - Piatok

sála V

11:30 Mgr. Miroslav Kostelnik - Otvorenie
12:00 Zdenka Blechová (CZ) - Keď odíde osudový partner, môže prísť duchovný partner
13:00 prestávka  
13:45 Mgr. Ľubomír Slejzák - Slovenské feng shui
14:15 Ing. Peter Tóth - Zelená v potravinách je zelenou pre zdravie
15:15 prestávka
16:00 Mgr. Vladimír Červenák - Etikoterapia - cesta sebaliečenia
17:30 Hula - Havajské tance - Ukážka tancov
17:45 RAMIVANA - Muzikoterapeutický koncert

sála M

11:15 Mgr. Miroslav Kostelnik - Otvorenie
11:30 Ing. Marian Fillo - Súvisí očkovanie s dramatickým nárastom autizmu?
12:30 Ján Hubinský - Zdravie dáva zmysel - len ak mu otvoríš svoju myseľ
13:15 Mgr. Tatiana Hanšutová - Posvätnosť pozemskej púte
14:15 prestávka
14:30 Ján Karolík - Vplyv elektromagnetického smogu na náš organizmus a riešenie Bionicband
15:00 Ella Hrubá (AT) - Mať sa rada
15:30 Ing.Ľubica Kuttnerová - Lactobacillus Bulgaricus - Najstaršie probiotikum sveta
16:00 Divyael (Singapore) - Prebudenie božského vedomia vysoko vibračnou energiou
17:00 prestávka
17:15 Dr. Monika Kašová - Krajina snov a aktívnej imaginácie
17:45 Rastislav Hriňák - Hĺbkova bunková terapia s použitím frekvenčných terapeutických ladičiek
18:15 Jiří Matějka (CZ) - Bosenské pyramídy
19:15 Marie Kučerová (CZ) - Apoštoli a pomocníci novej doby vzostupu

24.5.2014 - Sobota

sála V

  9:00 Ing.Spilko Karel (CZ) - Ako sa tvorí realita - Zákon príťažlivosti v praxi
10:30 Viera Kolpaská - Tantrická láska - milovanie duše všetkými zmyslami
11:30 prestávka
12:15 Jaroslav Chvátal (CZ) - Rezonancia 2022: Tekuté Svetlo - časť prvá
14:15 Ing. Jozef Banáš - Demotivujúce kresťanské dogmy v románe Kód 1
15:15 prestávka - zlosovanie tomboly
16:15 Jaroslav Chvátal (CZ) - Rezonancia 2022: Tekuté Svetlo - časť druhá
17:45 Tomáš Lajmon - Zdravé medziľudské vzťahy - prevratný liek nového tisícročia

sála M

  9:00 Monika Jakubeczová - Ako komunikovať s anjelmi a ako ich správne prosiť
10:00 MVDr. Michal Ondovčík - Ako prežiť v neznámom prostredí
10:30 prestávka
11:00 Dalibor Gajdoš - Dallo - Kemetická joga, prednáška a hra na hudobných nástrojoch nepočujúceho umelca
11:45 Štefan Zakuťanský - Samoliečebný pud je vrodený v každom z nás. Objav, ktorým sme k prírode bližšie.
12:15 Pavol Mindek - TruAge - poznaj svoj biologický vek a predĺž si svoj život
12:45 Milan Bezoušek (CZ) - Ako si zlepšiť zrak a zahodiť okuliare
13:45 Tibor Eliot Rostas - Mlčanie
15:15 zlosovanie tomboly v sále V

 

Program moderuje Mgr. Miroslav Kostelnik.


Prednášajúci

Mgr. Miroslav Kostelnik > Mgr. Miroslav Kostelnik - astrológ, terapeut, autor horoskopov
Počas dvoch dní sa dozviete čo môže očakávať každé znamenie v týchto dňoch a čo nás čaká podľa astrológie v roku 2014

Články
 od Mgr. Kostelníka
Prednášky na CD a plagáty od Mgr. Kostelníka

>  Jiří Matějka - vydavateľ časopisu WM magazín, tvorca stránky Fakta X a organizátor expedícií.
Názov prednášky: Bosenské pyramídy
Rozprávanie nielen o bosnianskych - najstarších a najväčších pyramídach sveta vo Visoko, postavených z nie prírodných materiálov, ale vytvorených umelo pred 12 - 26.000 rokmi. Z expedície časopisu WM magazín, budete mať možnosť ako prvý získať informácie aj o pyramíde v Srbsku, ktorú spisovateľ Arthur C. Clarke osobne navštívil a nazval "pupkom sveta".

> Karel Spilko (CZ) - osobný marketingový poradca, autor kníh a audiokníh ako Tvořivé myšlenky, Matrix jako příležitost, ...
Názov prednášky: Ako sa tvorí realita - zákon príťažlivosti v praxi
Kurz:  Zákon príťažlivosti v praxi

 

> Ing. Jozef Banáš - slovenský prozaik - autor knihy Kód 1 , dramatik, diplomat a politik, otec dvoch dcér, jednou z nich je Adela Banášová.
Názov prednášky: Demotivujúce kresťanské dogmy v románe Kód 1 
Rozprávanie o knihe Kód 9 na CD nájdete TU .

Knihy a CD od Ing. Jozefa Banáša

 

> Zdenka Blechová (CZ) - vydavateľka časopisu Mysteria tajemna, autorka mnohých kníh, kariet a CD. Venuje  sa poradenstvu a posolstvám z "vesmíru" formou automatického písma.
Názov prednášky: Keď odíde osudový partner, môže prísť duchovný partner
Aby žena mohla byť celistvá, musí v sebe zjednotiť rozum a cit. Osudový partner privádza ženu k rozumu, aby mohla žiť citový vzťah s duchovným partnerom. O ceste partnerského vzťahu a o všetkom, čo s tým súvisí. Osudový partner vracia žene srdce, aby sa mohla zblížiť sama so sebou a žiť vzťahy zo srdca.
Knihy a CD od Zdenky Blechovej

> Tibor Eliot Rostas - autor knihy a rozhlasových esejí  Mlčanie, šéfredaktor časopisu  Zem a Vek
Názov prednášky:  Mlčanie
Rozhlasové eseje Mlčanie na CD nájdete TU

> Mgr. Vladimír Červenák - životný kouč, etikoterapeut
Názov prednášky: Etikoterapia - cesta sebaliečenia
Rozpoznávaním pravdy o sebe samom v prítomnom okamžiku nachádza prekážky na ceste k spokojnému životu naplneného radosťou, šťastím, pokojom, zdravým a hojnosťou. Metóda je zameraná na hľadanie príčin nespokojnosti, chorôb, agresivity, strachu v narušených vzťahoch k sebe samému, iným ľudom a celku, ktorého sme súčasťou.

Jaroslav Chvátal > Jaroslav Chvátal (CZ) - spisovateľ, publicista, bádateľ
Názov prednášky:   Rezonancia 2022: Tekuté Svetlo

Pyramídové a chrámové sakrálne stavby sveta (bosnianska lokalita Visoko) ako generátory infrazvukovej energie (akustické ukážky) – využitie v praxi Slnečná sústava vstupuje do masívneho energetického mračna - dôsledky a dopady na biodiverzitu planéty Zem vrátane duchovnej evolúcie ľudstva Intervencia mimozemských bytostí za účelom manipulácie s ľudským genómom Prípad Oliviera Urandira - zdokumentovaný najzáhadnejší prípad únosu ľudskej bytosti Tajomstvo múmií z púštnej oblasti Takla Makan - genetická záhada" Hviezdne Dieťa " - informácie o mimozemskom genetickom profile nájdenom v niekoľko sto rokov starom lebečnom skelete Aktuálne biochemické a energetické zmeny v tele ľudskej bytosti, tajomstvo mozgovej šišinky (epifýzy) a základ hyper - frekvenčnej rezonancie Analýza kritického obdobia 2012 – 2022 a vízia osudu ľudskej civilizácie v blízkej budúcnosti, ...

> Mgr. Tatiana Hanšutová - Hľadá príčinu v energetickom poli človeka - ako došlo k disharmónii a narušeniu. V symbolickom obraze sa jej vyjaví, čo človeka trápi a narúša vzťahy. S energetickým obrazom pracuje dovtedy, kým sa harmónia opäť neobnoví.
Názov prednášky:  Posvätnosť pozemskej púte
Znalý prístup zrelého ducha ku každodennosti (inšpiratívne rozprávanie s preciťovaním)
Prednášky na CD od Mgr. Tatiany Hanšutovej

>  Monika Jakubeczová - autorka knihy Prebudili ma anjeli, je spoluzakladateľkou občianskeho združenia E-ženy, ktoré pomáha ženám podnikať na internete.
Názov prednášky: Ako komunikovať s anjelmi a ako ich správne prosiť
Najrýchlejšia cesta k dokonalému šťastiu je jedna zásadná vec, ktorú pri prosbách a modlitbách nesmieme vynechať. Ak sa toto naučíme, náš život bude presne taký, ako sme si ho pred narodením naprogramovali. 

> Tomáš Lajmon
Názov prednášky:   Zdravé medziľudské vzťahy - prevratný liek nového tisícročia
Prednášky na CD od Tomáša Lajmona

> RAMIVANA - Muzikoterapeutický koncert - VIDEO TU
Magický harmonický koncert plný bohatých tónov Khoomei mongolských hrdelných spevov, alikvótnych spevov a harmonických hudobných nástrojov z celého sveta (didgeridoo, tibetské spievajúce misky, indiánske flauty, symfonické gongy, drumble, zvonkohry, ...). Tieto nádherné vibrácie putujú okolo a cez vaše telo, čo vám dovolí sa uvoľniť a ísť hlboko na vašu osobnú cestu, pričom sa spúšťa úžasný samoliečiaci proces.

> Milan Bezoušek (CZ) - vedie klienta k aktivite, nech sám pracuje na svojej zmene, pomáha mu, aby pochopil a odhalil príčinu choroby.
Názov prednášky:  Ako si zlepšiť zrak a zahodiť okuliare
Ako odstrániť svoje mentálne, emocionálne a spirituálne bariéry, a postupne sa uzdravovať

>   Ing. Ľubica Kuttnerová
Názov prednášky: Lactobacillus Bulgaricus - Najstaršie probiotikum sveta.

Zaužívaná dogma, že probiotiká sú vhodné iba pri tráviacich ťažkostiach, či po antibiotikách je prekonaná! Cholesterol či cukor, hepatitída, depresia, mykózy, celiakia až po problémy s činnosťou mozgu, tu všade môžu bulharské prírodné rastlinné probiotiká efektívne pomôcť.

> Ing. Peter Tóth - vedúci Regeneračného centra EZOfit - dietoterapeut - Najviac času svojho života trávime obstarávaním potravy, jej prípravou a jedením. A predsa mnohí ľudia neprikladajú dostatočný dôraz tomu, že podstatná časť zdravia je závislá na tom čo a ako jeme.
Názov prednášky: Zelená v potravinách je zelenou pre zdravie 
Prednášky na CD od Ing. Petra Tótha
Články od Ing. Petra Tótha

> Štefan Zakuťanský
Názov prednášky:   Samoliečebný pud je vrodený v každom z nás. Nový objav, ktorým sme k prírode bližšie.
Vrcholom 30 ročnej liečiteľskej a bádateľskej práce Štefana Zakuťanského je objavenie existencie samoliečebného pudu. Tak ako I.P.Pavlov pracoval na reflexoch a objavil podmienené a nepodmienené reflexy u živočíchov, ktorý za to získal Nobelovú cenu, tak jemu sa podarilo prísť na nový, doteraz pre svet neznámy pud.
Knihy od Štefana Zakuťanského 
Články od Štefana Zakuťanského

> Ella Hrubá (AT) - jej poslaním a vášňou je inšpirovať ženy cítiť sa šťastné, spokojné a milované.
Ebook ZDARMA k stiahnutiu: Jsem žena? Aneb jak pochopit sebe sama
Názov prednášky:   Mať sa rada
Mať sa rada je jedinou cestou ako byť šťastná a spokojná. Ale ako na to, keď nás to doma nenaučili?

> Marie Kučerová (CZ) - duchovná terapeutka, mystička s ktorou komunikujú svetelné bytosti – chanelling.
Názov prednášky:  Obrazy Mary Love Angel - apoštoli a pomocníci novej doby vzostupu

Fotografia: Divyaprasad Pandya - Diyael > Divyaprasad Pandya - Divyael (Singapore - VB) - duchovný liečiteľ a učiteľ
Názov prednášky:  Prebudenie božského vedomia vysoko vibračnou energiou
Každý účastník prednášky v okamihu jeho dotyku sa dostane do hlbokého meditačného stavu a prežíva to, čo je potrebné k odblokovaniu duševných a fyzických zábran, traumatických zážitkov a nastáva posun vedomia do vyšších sfér, čím umožňuje každému spoznať a spojiť sa s vlastným božským potenciálom.
Video v angličtine nájdete TU

> Ján Hubinský - medzinárodný fitness profesionál, člen kampane za pravdu v medicíne, autor a kouč životného štýlu. V jeho slovách nájdete autenticitu, zmysel a inšpiráciu vziať svoje zdravie znovu pevne do svojich rúk.
Názov prednášky: Zdravie dáva zmysel - len ak mu otvoríš svoju myseľ.
O troch najväčších zdravotných útrapách v dejinách ľudstva a o jedinej ceste, ktorá nás môže vyviezť z týchto útrap von.
Knihy a prednášky od Jána Hubinského

> Dalibor Gajdoš - Dallo "TICHÝ LOTOS" - Kemetická joga, prednáška a hra na hudobných nástrojoch nepočujúceho umelca

>  MVDr. Michal Ondovčík – inštruktor kurzov prežitia v prírode, autor mnohých kníh
Názov prednášky: Ako prežiť v neznámom prostredí
Prežitie v prírode (sebazáchova, survival) predstavuje komplex schopností a zručností, ktoré umožnia prostredníctvom miestnych materiálnych a iných zdrojov prežiť v cudzom, neznámom prostredí bez závažných zdravotných problémov.

Viera Kolpaská > Viera Kolpaská  - lektorka pre medziľudské vzťahy,komunikáciu, sexuálny a intímny rozvoj. Autorka zážitkových seminárov zameraných na osobnostný rozvoj a liečenie duše prostredníctvom intuície, verbálnej komunikácie, prírody, láskyplného dotyku a smiechu.
Názov prednášky:  Tantrická láska - milovanie duše všetkými zmyslami
Kurz: Radosť lieči - zážitkový seminár 15.6.2014 v Košiciach na Aničke. Prihlášky vopred TU.
Prednášky na CD od Viery Kolpaskej

Dr. Monika Kašová > Dr. Monika Kašová – etikoterapeutka, facilitátorka, lektorka, spisovateľka a dizajnérka, akreditovaná psychoterapeutka so sebaskúsenostným výcvikom v psychoterapii snov a aktívnej imaginácie, špecializovaná arteterapeutka cez maľbu na hodváb.
Názov prednášky:  Krajina snov a aktívnej imaginácie

Zážitková prednáška je zameraná na vysvetlenie problematiky významu snov v živote a spustenie vlastnej predstavivosti pre zjednodušenie riešenia vlastných životných výziev. Vysvetlenie sna a imaginácie na praktickom výklade priamo účastníkov z publika.

> Rastislav Hriňák - certifikovaný absolvent školy hĺbkovej bunkovej terapie Dr. Barbary Romanovskej a výrobca oronitových harmonizérov.
Názov prednášky:   Hĺbkova bunková terapia s použitím frekvenčných terapeutických ladičiek.

> Mgr. Ľubomír Slejzák - poradca feng šuej, dizajnér a maliar mandál
Názov prednášky:  Slovenské feng shui
Múdrosť našich predkov, príklady geniálneho využitia energetických princípov feng shui na slovenský spôsob (čičmianske ornamenty a ich význam, unikátny priestorový žiarič v drevenom kostolíku z Matisovej, slovenské čarokruhy).
Prednášky na CD od Mgr. Ľubomíra Slejzáka
Články od Mgr. Ľubomíra Slejzáka

> Ing. Marián Fillo - spoluzakladateľ neformálnej občianskej iniciatívy za slobodnú voľbu v očkovaní a správca informačného portálu slobodaVockovani.sk. "Chceme pomôcť svedomitým rodičom, ktorí chcú slobodne, informovane, vedome a zodpovedne rozhodovať o (ne)očkovaní svojich detí a seba samých."
Názov prednášky: Súvisí očkovanie s dramatickým nárastom autizmu?
Čo to je autizmus? Ako sa prejavuje? Aký má dopad na rodinu a spoločnosť? Hypotézy o príčinách vzniku autizmu Vedecké dôkazy o (ne)súvislosti očkovania s nárastom výskytu autizmu u dnešných detí Akým spôsobom by očkovanie mohlo prispieť k vzniku autizmu u dieťaťa? Čo robiť, keď už škoda nastala, keď už máte autistické dieťa?
Články od Ing. Mariána Filla
Prednášky na CD od Ing. Mariána Filla

>   Pavol Mindek
Názov prednášky:  TruAge - poznaj svoj biologický vek a predĺž si svoj život
Neinvazívny spôsob merania biologického veku IMAGO Diagnostic & IMAGO Therapy. Čo ovplyvňuje náš biologický vek, naše zdravie, ako jednoducho redukovať vysokú hodnotu biologického veku, ...

> Ján Karolík
Názov prednášky:  Vplyv elektromagnetického smogu na náš organizmus a riešenie Bionicband

Bionický náramok umožňuje svojimi vlastnosťami udržať normálnu frekvenciu tela na 7 až 9 Hz, čím zvyšuje energiu, silu, rovnováhu, ...

> Hula Havajský tanec 
Hula tance sú plné energie a krásy. Káždý pohyb má svoj význam, ktorým sa dá vyjadriť hlboký cit a emócie, predstaviť si prvky prírody a udalostí. Je to skvelý zážitok ako pre tanečnice tak pre diváka. 

 


NOMENKLATÚRA:

zdravé potraviny, čaje, oleje, doplnkové preparáty výživy, liečivá kozmetika, liečivé šperky a kamene (energetické prívesky, náušnice, náhrdelníky,...), soľné a vonné lampy, oleje a tyčinky, knihy a literatúra o zdraví a duchovnom rozvoji, mandaly a iné obrazy, sviečky, zvonkohry, orgonity, kyvadlá, pyramídy, feng-šuej pomôcky, relaxačná hudba, masážne pomôcky, ušné sviečky, moxy, rôzne diagnostické a terapeutické prístroje a zariadenia, ekodrogéria, filtre vody, oblečenie a bytové doplnky z orientu, ...

prístrojové analýzy zdravotného stavu a iné poradenstvá lekárov a liečiteľov, ortopedická poradňa, psychoterapia, astrológia, numerológia, veštenie, aurafoto, poradenstvo v oblasti feng šuej, zdravého bývania, staviteľstva a permakultúry, anjelská poradňa, cvičenia a meditácie  ...

ochutnávky zdravých potravín, vegetariánskych jedál a zákuskov - možnosť zakúpenia si menu z védskej kuchyne.


Vystavovatelia

** Energy - energoinformačné preparáty
** Prípravky s organicky viazaným jódom - riešenie problémov so štítnou žľazou
** Anjelské, tarotové a iné karty
** Relaxačné CD od Roland Santé, Jozef Kořenek, Janig, Henry Marshall, ...
** Knihy a literatúra o zdraví
** Schindeleho mineraly
** Winalite - nanotechnológiou vyrábané produkty
** Liečivé kamene (energetické prívesky, náušnice, náhrdelníky, prstene...)
** Ušné, telové, čakrové sviečky
** Elfovia a víly - ručne vyrábané postavičky
** Pisarčík Jaroslav - orgonity, cloudbustre, krištál
  Ing. Eva Ludrovská - mandaly a iné obrázky maľované na sklo
** Štefan Zakuťanský - Samoliečba zápalových chorôb
  Unimax - zariadenia na úpravu vody
  Richard Knoška - alkalické výrobky, Everest Ayurveda
  Boen - Jin Jang, liečivé olejčeky
** Merkaba Tatry, s.r.o. - orgonity, misy, ladičky, feng shui
  Meandra SK,s.r.o. - 100% oleje lisované za studena, produkty zdravej výživy
  Ing. Ľubica Kuttnerová - Rastlinné bulharské probiotiká
  Ing. Katarína Šturmová - Enkaustika, ukážka maľovania pomocou žehličky a vosku
  Captain s.r.o. - minerály, autorizované šperky, dekoračné a úžitkové predmety a polodrahokamy
  Lille - Anna Vasilová - Egyptská hlinka
  Feng Link s.r.o. - Zvonkohry, Amulety, Feng Shui, kyvadlá, sošky
  Marie Kučerová - ART Mehrid - anjeli, víly a obrazy
  ALTEON, s.r.o. - psychoterapie terapie Spiritual Response Therapy
  Chill, s.r.o. - sypané čaje a káva
  Ing. Anna Krišková - šperky z polodrahokamov
  RATAJ,s.r.o. - 100% BIO šťavy
  Ella Hruba - Vyklad OSHO ZEN TAROTU
  Pavol Mindek - GRADE - Meranie biologického veku, predaj Noni
  Mediatex s. r. o. - Ezoterický tovar, veštecké služby
  Milan Oravský - SYMPHYTUM - Oleje, paleo múky, celiakia
  Milan Šupa - Časopis "Pre Slovensko", rôzna duchovná literatúra
  Ing. Hanka Orgovánová - Termoregulačná diagnostika, bunková výživa
  Mgr. Zuzana Maťufková - anjelské sviečky, poradenstvo
  Trade Harmony sro - feng shui symboly, poradenstvo
  Katarína Hronecová - predaj výživových doplnkov a masážnych krémov s EAV diagnostikou
  Believe s.r.o - Bionic Band - bionické náramky
  Naturalia s.r.o. - Prírodná aromaterapeutická kozmetika, 100% eterické oleje, rastlinné oleje
  Elena Bárky Franko - Ručne vyrábané šperky a suveníry
  INDISHOP.SK s.r.o. - Vonné tyčinky, feng shui, aromalampy, liečivé kamene
** Arbesta CA - Winalite: aniónové vložky, zubné pasty, čistička vzduchu, masážne kamene, antiradiačné šperky
** Ján Hubinský - ACTIVE & HAPPY - knihy, zdravé fľaše, včelie produkty a produkty z medvedieho cesnaku
** Mgr. Ľubomír Slejzák - osobné, partnerské a rodinné mandaly maľované podľa dátumu narodenia
 
Svet Grálu - duchovné súvislosti v živote - literatúra
  Nemčeková Alena - výklad tarotu, astrológia numerológia, odblokovanie čakier, liečenie...
 
Natalis Aevitas s.r.o. - kakaové maslo a prášok, kakaové bôby z Ekvádora a ručne vyrábané čokolády Franko
  KBM s.r.o. - vodné filtre, nerezové fľaše, kvalitná voda, filtrácie
  Hmmm s.r.o - produkty zdravej výživy, raw tyčinky, zelené potraviny, kokosové potraviny, superfoods
  Elokvent s.r.o. - zdravé stravovanie, kokosový olej na varenie Coco24
  Santia s.r.o. - orgonity, anjeli, regresná terapia
  NOE - centrum prevencie a zdravia - doplnky, pomôcky, diagnostické prístroje
  Green Power Company s.r.o. - výživové doplnky kategórie "zelené potraviny" a doplnkový sortiment
  SLIM 4U s.r.o. - prezentácia proteinového dietného programu VULM DIET, meranie prístrojom INBODY 230
  RAMIVANA - CD a harmonické hudobné nástroje z celého sveta
** Blue Step s. r. o. - výživové doplnky, nimbová kozmetika, zdravé svetlo, dámska prírodná hygiena
  Cascada - auražiariče, šperky z prírodných kameňov, masážne pomôcky, feng shui predmety
  ANY - Kyäni - prírodná medicína z Aljašky, Anjelské semináre a terapie
  Flavia - minerály, drahé a polodrahé kamene, šperky, mandaly, obrázky, vlastná tvorba
  Martina Miklošová - diagnostika vnutorných organov a predaj prírodných produktov Starlife
  Vydavateľstvo Petit Press - Magazín zdravia - liečba a prevencia chorôb, informácie a praktické rady
  Auria s.r.o. karafy a poháre s kvetom života
  KIMEX Group s.r.o. - propagácia hotela ORAVSKÝ HÁJ, ponuka akciových, víkendových pobytov a poukážok
  Auracentrum s.r.o. - lekársko - technický prístroj BEMER, výnimočná cievna terapia, fotenie aury
  BIO&LIFE SK - magazín zameraný na bio, eko a zelené hospodárstvo 
** Lívia - veštica a autorka kníh
  Časopis Jasnovidka - slovenskí liečitelia, skutočné príbehy
** Zdenka Blechová - vydavateľka časopisu Mysteria tajemna, autorka mnohých kníh, kariet a CD
** Jozef Banáš - slovenský prozaik, dramatik, politik a autor kníh
* Becktechnology.eu - multifunkčný nízkofrekvenčný generátor BG3
  Fly HOUSE - Antigravity cvičenie a Metamorfná technika 
  QUEEN EUNIKÉ Slovakia s.r.o. - výživové doplnky, oleje a krémy
  Pedikom - ortopedické vložky vyrobené na základe počítačovej analýzy vášho chodidla
  SOMI Group s.r.o. - vyšívané aplikácie, vyšívaná bižutéria, nášivky
  EUROTEX-RE s.r.o. - masážne balzamy s aktívnym striebrom
  SPINAT s.r.o. - príprava raw koláčikov a drinkov z vitamixu
  Centrum radosti s.r.o. - liečenie energiou, harmonizácia, liečivé masáže, chiropraktika, meditácie, joga
  Kočkárová Alena - ručne maľovaný hodváb, šperky z polodrahokamov
  Ivan Ryban - prírodné drevené zubné kefky a ekologické bio produkty ústnej hygieny pre najmenšie deti
  ENERGY LIFE pharma natural - výroba biorezonančných prístrojov OBERON, plazma generátorov AWL
  WM magazín - časopis, alternatívna medicína, voľná energia, historické otázniky
  Oriflame Slovakia s.r.o. - wellness produkty, vitamíny, doplnky výživy, kozmetika
  IRKO - výrobky hand made (textilné dekorácie, pletené a háčkované výrobky, kabelky, dekupaž) 
  Slavomír Jaščur - ESSENS Aloe vera, Boswellia, Q10, Colostrum, Pre&probiotický jogurt s colostrom a inulínom
  Sisel Kaffé a produkty osobnej starostlivosti
  Ján Bálint - energetické sviečky
  Žana Čepková - ručne maľované hodvábne šatky
  Amostrade, s.r.o. - produkty z Aloe Ferox, výživové doplnky, prírodná kozmetika, poradenstvo
  R.M.B. Marcus Hlohovec - bylinkové čaje, aroma lampy a olejčeky
  Mularčíková Mária - šperky z minerálov 
  Ing. Milan Varga - meranie a eliminácia patogénnych zón
  Peter Spolnik - informácie, letáčiky, lotosové kvety, brožúry súvisiace s Falun Dafa
  PROINVEST - ASANA - zdravotné stoličky inšpirované jógou určené na dlhodobé sedenie bez bolesti 
  Letria s.r.o. - prírodná tradičná medicína, balzamy, oleje, bylinkáre, sirupy, masti, feng shui keramika
  Kolpaská Viera - lektorka pre medziľudské vzťahy, komunikáciu, sexuálny a intímny rozvoj
  ZARIA s.r.o. - výrobky firmy Tupperware

 

 

Zoznam vystavovateľov nie je konečný.

 

** sortiment je dostupný v EZOshope
* sortiment je možné objednať

 

  SPONZORI PODUJATIA:
  Energy - energoinformačné preparáty