2011 jar

Deň zdravia - Jar 2011

Program:

25.3.2011 - Piatok

11:30 otvorenie
11:30 Ravi Kant Bhutani
        - Prebudenie vnútornej energie tu a teraz - a jej liečivé účinky
12:00 Silvia Gerecová - Ošetrenia podľa Feng shui na rok 2011
12:30 Dr. Ac. Boris Subotič - pH stravy a jeho vplyv na zdravie
13:15 prestávka
14:15 Mgr. Ľubomír Slejzák - Mandala ako zrkadlo duše
14:45 Mgr. Miroslav Kostelnik
         - Poznaj sám seba prostredníctvom energií univerza
15:30 Judita Peschlova
         - Revolučný kondičný program pre dušu a pre telo:
           Liečenie s anjelmi na všetkých rovinách (s meditáciou a vizualizáciou)
16:15 prestávka
17:15 MUDr. Mária Butkovičová - Záhadné enzýmy - ako ovplyvňujú naše zdravie?
17:45 Mária Sagodi - Vzostup a cesta prechodu do inej dimenzie
19:00 záver

26.3.2011 - Sobota

9:00 Róbert Geist - Rok 2011 - rok nálezov a strát
9:30 Judita Peschlova
       - Podpora a pomoc v procese pozitívnej zmeny životného štýlu
         (s meditáciou a vizualizáciou)
10:30 Ing. Jozef Banáš
         - Rozprávanie o knihe Kód 9 a expedícii Peking-Sian-Lešan-Lhasa (tibetské
           kláštory)-Šigace-Pašupatinath-Káthmándu-Lumbini (rodisko Budhu)-
           Varanásí-Agra-Dillí
11:45 prestávka
12:45 Eva Baková
        - Kto sme a kam kráčame -  podstata existencie, pochopenie podstaty
          a zmyslu života
13:45 Dan Doležal - Praktický úvod do zdravého života
14:45 Mgr. Stanislava Emmerlingová - Moje dieťa ma ničí... Prečo??????
15:30 prestávka - zlosovanie tomboly
16:30 Ing. Izabela Platznerová, MBA - Zákony osudu podľa Ruedigera Dahlkeho
17:15 MUDr. Tibor Baranec - Integrovaná medicína v praxi
18:30 záver

Informácie o účinkujúcich:

Jozef Banas> Ing. Jozef Banáš - slovenský prozaik - autor knihy Kód 9, dramatik, diplomat a politik, otec dvoch dcér, jednou z nich je Adela Banášová
Názov besedy: Rozprávanie o knihe Kód 9 a expedícii Peking-Sian-Lešan-Lhasa (tibetské kláštory)-Šigace-Pašupatinath-Káthmándu-Lumbini (rodisko Budhu)-Varanásí-Agra-Dillí
po besede bude autogramiáda s možnosťou zakúpenia si kníh
Rozhovor s Ing. Jozefom Banášom

> Dr. Ac. Boris Subotič (SLO) - autor článkov časopisu Vitalita - riešenie rôznych ochorení na základe liečebných postupov čínskej tradičnej filozofie a medicíny v kombinácii so starými aj novými ľudovými technikami západnej filozofie a kultúry
Názov prednášky: pH stravy a jeho vplyv na zdravie
Články od Dr. Subotiča
Prednášky na CD od Dr. Subotiča

> Eva Baková (CZ) - filozof, duchovný učiteľ, numerológ a terapeut - "...praktikuji filosofii a živou spolupráci se Stvořitelem a duchovním světem. Jdu cestou původních filosofů, kteří zkoumali zákonitosti smyslu a podstaty života na běžných denních situacích a věcech..."
Názov prednášky: Kto sme a kam kráčame - podstata existencie, pochopenie podstaty a zmyslu života

> Ing. Izabela Platznerová, MBA - žiačka Ruedigera Dahlkeho. Preložila jeho knihu "Telo ako zrkadlo duše" pre vydavateľstvo IKAR.  Na jej pozvanie pán Dahlke pricestoval na Slovensko, kde mal prednášky na tému "Choroba ako reč duše" a "Telo ako zrkadlo duše" a celodenný seminár na tému "Zákony osudu" (Bratislava, 4.-5. jún 2010). Vydala štyri CD s Dahlkeho meditáciami, pripravuje vydanie jeho kníh v slovenčine vo vlastnom vydavateľstve "AVANIS".
Názov prednášky: Zákony osudu podľa Ruedigera Dahlkeho
Bratislavský krst CD s meditáciami od Ruedigera Dahlkeho - „Miluj seba samého“ a „Meditácie na hlboké uvoľnenie“

> MUDr. Tibor Baranec - Súčasný život kladie na človeka mimoriadne veľké nároky. Ak ho chce zvládať bez negatívnych dôsledkov alebo ujmy na svojom zdraví, je potrebné, aby sa o seba aj primerane staral. Stará múdrosť hovorí: Jednoduchšie je chorobám predchádzať ako ich liečiť. Základom integrovanej medicíny je medicínske poznanie a myslenie, pričom má tri piliere: DETOXIKÁCIU, SUPLEMENTÁCIU A REGULÁCIU. Integrovaná medicína však v sebe zahŕňa aj problematiku rozvoja osobnosti, duchovného rozmeru človeka a života. Preto sila integrovanej medicíny spočíva v synergickom efekte – spolupôsobením všetkých súčastí sa umocňuje výsledný efekt procesu liečenia, pretože celok je viac ako súčet častí.
Názov prednášky: Integrovaná medicína v praxi
Prednáška na CD od MUDr. Baranca

> Mgr. Stanislava Emmerlingová (CZ) - špeciálny pedagóg, konzultant pre budúcich rodičov a pre deti s poruchami učenia ( dysgrafia, dyslexia,..) a LMD – ADHD, zvyšovanie výkonnosti pri učení, prenatálny výukový program Baby Plus (pre tehotné mamičky, ktoré chcú mať spokojné dieťatko so silným imunitným systémom)
Názov prednášky: Moje dieťa ma ničí... Prečo??????
Prednášky na CD od Mrg. Emmerlingovej
Séria prednášok po viacerých mestách Slovenska

> Mgr. Ľubomír Slejzák - dizajnér a poradca feng šuej
Názov prednášky: Mandala ako zrkadlo duše
Prednášky na CD od Mgr. Slejzáka

> Ravi Kant Bhutani (IND) - pôvodom z Indie sa venuje aktívne meditáciám Sahadža jogy už od roku 1994. Vďaka vnútorným schopnostiam, ktoré získal prostredníctvom meditácií spojených so vzostupom vnútornej energe Kundalini vie svoje praktické skúsenosti odovzdávať aj ostatným. Vyučuje Sahadža jogu na Slovensku už 13 rokov: 10 rokov v Banskej Bystrici a posledné 3 roky v Košiciach.
Názov prednášky: Prebudenie vnútornej energie tu a teraz - a jej liečivé účinky
Prednáška oboznámi účastníkov s teoretickými poznatkami a výskumom zameraným na sledovanie vplyvu meditácie na duchovný a fyzický rozvoj človeka. Zároveň prinesie cenné praktické skúsenosti s aktiváciou vnútornej energie, ktorej vystúpenie pozdĺž chrbtice prinesie každému vnútorný pokoj, rovnováhu - a zbaví ho stresu. Túto skúsenosť môže zažiť každý účastník ihneď - už počas samotnej prednášky.
Články od Ravi Kant Bhutani

> Mgr. Miroslav Kostelnik - astrológ, terapeut, autor horoskopov
Názov prednášky: Poznaj sám seba prostredníctvom energií univerza
Následne bude prebiehať kurz
Články od Mgr. Kostelníka
Prednášky na CD a plagáty od Mgr. Kostelníka

> MUDr. Mária Butkovičová - Pediatrii sa venovala 30 rokov. V súčasnosti pôsobí v oblasti alternatívnej medicíny
Názov prednášky: Záhadné enzýmy - ako ovplyvňujú naše zdravie? 
Články od MUDr. Butkovičovej

> Silvia Gerecová - Feng Shui poradenstvo, analýza obytných priestorov s návrhmi na jeho vylepšenie a ošetrenie. Autorka kníh a kalendárov Feng Shui
Názov prednášky: Ošetrenia podľa Feng shui na rok 2011
Symboly a kurzy Feng Shui
Prednášky na CD a Kalendáre od Silvie Gerecovej

> Mária Sagodi (HU) - liečiteľka, Tádé sviečky - počas Dňa zdravia v piatok od 12:00 do 17:00 sviečkovanie zdarma
Názov prednášky: Vzostup a cesta prechodu do inej dimenzie 
Články od Márie Sagodi
Prednášky na CD od Márie Sagodi

> Judita Peschlova (CZ) - "Andělé nám svou bezpodmínečnou a vše přijímající láskou mohou vnést do života netušené zázraky a složit nám k nohám nejnádhernější dary Universa. My všichni bez rozdílu jsme obklopeni milujícími,všemocnými, laskavými anděly, kteří nám mohou pomoci v jakékoli oblasti našeho života, požádáme-li je."
Názov prednášky piatok: Revolučný kondičný program pre dušu a pre telo: Liečenie s anjelmi na všetkých rovinách (s meditáciou a vizualizaciou)
Názov prednášky sobota: Integrovaná terapia: podpora a pomoc v procese pozitívnej zmeny životného štýlu (s meditaciou a vizualizaciou)

> Róbert Geist - lektor metódy, ktorá umožní každému jednotlivcovi dospieť do stavu Vertikality
Názov prednášky: Rok 2011 - rok nálezov a strát

> Dan Doležal (CZ) - jeho cestou je čo najmenšia medializácia, ale žitie v zdraví a harmónii (kto ho raz počul, chce sa od neho učiť znova) - harmonická strava je základom pre harmóniu v duši a tele
Názov prednášky: Praktický úvod do zdravého životaVSTUP NA VÝSTAVU ZDARMA
Pre verejnosť bude výstava sprístupnená:
25.3.2011 - piatok 11:00-19:00
26.3.2011 - sobota 8:30-17:30
 
Prístrojové analýzy zdravotného stavu a iné poradenstvá:
Meranie Supertronikom, Aura foto, Irisdiagnostika + Fleet Voll, ...
Feng Šuej, nujmerológia, astrológia, ortopedická poradňa, ...

v piatok od 12:00 do 17:00 sviečkovanie zdarma

NA VÝSTAVE NÁJDETE A AJ KÚPITE:

biopotraviny, potraviny pre celiatikov, makrobiotikov a vegetariánov, doplnkové preparáty výživy, liečivá kozmetika, čaje, liečivé kamene (energetické prívesky, náušnice, náramky, náhrdelníky, prstene...),soľné a vonné lampy, oleje a tyčinky, knihy a literatúra o zdraví, mandaly a iné obrazy, sviečky, zvonkohry, feng-šuej pomôcky, relaxačná hudba, masážne pomôcky, ušné sviečky, moxy, biolampy, psychowalkmany, elektroakupunktúrne a čchi prístroje, filtre vody, ekologické čistiace prostriedky, ...

Možnosť zakúpenia si jedál z védskej kuchyne.


Na Dni zdravia Vystavovali:

** Energy - energoinformačné preparáty
** Fortuna vitae - riešenie problémov so štítnou žľazou
* Mgr. Ľubomír Slejzák - harmonizujúce obrazy
** Ajurvédské kávy
** Anjelské, tarotové a iné karty
** Relaxačné CD od Roland Santé, Jozef Kořenek, Janig, Henry Marshall, ...
** Sviečky Tádé
** Knihy a literatúra o zdraví - zoznam kníh
** Zeus - úprava vody pre domácnosti a inštitúcie
* Vákuové baličky - uchovávajú potraviny čerstvé a zdravé
** Schindeleho mineraly
** Liečivé kamene (energetické prívesky, náušnice, náhrdelníky, prstene...)
  AuraCentrum - aura a čakra foto + analýza
** Unimed pharma - výživový doplnok ProVens s obsahom Pycnogenolu
  Eva Ludrovská - obrazy maľované na skle
  Žaneta Čepková - maľba na hodváb
** Merkaba - orgonové harmonizéry
** Dúhový bojovník - výroba a predaj archanjelských sviečok
  Flavon max - antioxidanty výživa a ochrana buniek - Bioživot Stropkov
  Božena Brezinová - liečiteľka - prírodné bylinky, esencie, ...
** Nástroje zdravia - zelené potraviny, zdravé oči, zdravé svetlo
** Symboly Feng Shui
  Barvy dúhy - ručne maľované tričká, tašky, ...
** Madal Bal - očistná kúra Neera, Xylitol - prírodné sladidlo
  Eurind - indická kozmetika
  Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti
  Meditačná Metóda Quan Yin
* Pedikom - výroba individuálnych ortopedických vložiek
** Noe - centrum prevencie a zdravia - Sanogel, Frolov trenažér
** Winalite - LOVE MOON - liečivé aniónové vložky - nanotechnológia
** Relax ICA - kurzy, kalendáre, plagáty
** Tkané mandaly
  Comte - drahé kamene, energetické ladenie a "liečenie" priestoru
** Hemi print - kalendáre chudnutia a tajomné zvitky najstarších
** Pracia guľa - Biowashball
  Svet Grálu - duchovné súvislosti v živote - literatúra
** Dan Doležal - zdravé potraviny
  Numerológia zdravia, meranie fyzickej kondície, produkty bunkovej výživy
  Šperky chamELLEon - ručne vyrábané šperky - náušnice, prívesky, ...
  Sahadža Joga Slovensko
** Elax - výživové a potravinové doplnky
  Yin -Yang - liečivé olejčeky
** Medu - kokosové výrobky
** Human Nature - Inhalátor ionizovaného kyslíka, kyslíkový generátor, ...
  Tedeas - Kirlianova fotografia a analýza aury
  U draka - vykurovadlá a prírodné parfémy
  Biela Hora - Avalonské šperky, Sakrálne ikony, Ajurvédske produkty
  Lečivé šperky z polodrahokamov v striebre
** Sojamat - prístroj na výrobu čerstvých sójových a iných "mliek" , vrátane okary
** Raciofit - za studena lisované oleje Solio a Olivado
  Ffi – úspora paliva, ekologické prípravky
  Prírodné produkty z rašeliny - Sfee natural
  Kozmetické ošetrenie tváre a dekoltu
  Zepter výrobky
  Zdravé sedenie - stoličky ásana
  Kozmetický salón - ošetrenie tváre a dekoltu
  Umelecký šperk z minerálov a ručne maľovaný hodváb
  Celozrné špaldové koláčiky a medovníčky
  Open F&K - doplnky, kyvadlá, masážne pomôcky
   
** sortiment je dostupný u nás v predajni
*
sortiment je možné objednať
   
  SPONZORI PODUJATIA:
** Energy - energoinformačné preparáty
 

 

Napísali o Dni zdravia 2010 - Korzár košický večer

PARTNERI:

 

Odporúčame ďalšie festivaly:


Veľtrh BIOSTYL ESOTERIKA, EVOLUTION, ECOWORLD