Program

Program EZOfestu zdravia 2017 sa pripravuje. 

Technicke zabezpečenie akcie realizuje agentúra RETRO
partner pre Vašu svadbu, oslavu, ples či párty - www.zahrám.sk


 

Hegedűs Mária> Hegedűs Mária - najbližšia spolupracovníčka Kovács - Magyar Andrása - liečiteľa so zázračnými schopnosťami. Okolo 400.000 ľudí mu vďačí za svoje vyliečenie.
Názov prednášky:  Vývin vedomia pomocou Computeru Matrix Drops

 

Júlia Sellers Júlia Sellers (USA-SR) - autorka knižnej novinky o mimotelových zážitkoch  "Videl som to zajtra"
Autorka slovenského pôvodu, dlhodobo pôsobiaca v USA, prichádza porozprávať skutočný príbeh o mužovi, ktorý vychádza z tela a existuje mimo neho každý deň a to pri plnom vedomí.
Názov prednášky:  “Mimotelové zážitky, ako ich ešte nepoznáte“
Autorka, ktorá sama zažíva mimotelové zážitky (ďalej len MZ), vysvetlí vedecké teórie MZ, porozpráva ako sa MZ prejavuje, funguje, ale hlavne, čo všetko sa dá mimo tela vidieť. Dotkne sa tiež tém využitia MZ v diaľkovom nazeraní, tkz. remote viewing a témy zážitkov blízko smrti, kedy človek prežije vlastnú smrť a vráti sa späť do života.
Seminár 12.6.2016:   Alfa a Omega mimotelových zážitkov. Ich využitie a prepojenie so zákonmi vesmíru.

 

Martin Bruncko - autor knihy Život bez jedla - patrí k 13 najpredávanejším titulom roka 2015
Názov prednášky:  Život bez jedla
Pre ľudí, ktorí chcú byť šťastní, ale boja sa vystúpiť z komfortnej zóny. Ľudí, ktorí si prestali veriť a zmierili sa s priemerným životom. Ľudí, ktorí sa hľadajú. Pre tých, ktorí majú otvorenú myseľ. 

 

Viera Kolpaská - lektorka pre medziľudské vzťahy,komunikáciu, sexuálny a intímny rozvoj. Autorka zážitkových seminárov zameraných na osobnostný rozvoj a liečenie duše prostredníctvom intuície, verbálnej komunikácie, prírody, láskyplného dotyku a smiechu.
Názov prednášky: Odhalené tajomstvo partnerských vzťahov. 

 

Pharm. Dr. Jozef Zima -  autor projektu  Nutraceutica , špecialista na využitie prírodných látok - nutraceutík v prevencii a liečbe ochorení
Názov prednášky:  Tukov sa netreba báť
Tuky nie sú len “zlé”. Ktoré sú vlastne zdravé tuky? Prekonaná dogma o škodlivosti nasýtených tukov. Poznajme tuky a využime ich pre svoje zdravie.

 

> Monika Jakubeczová - autorka kníh Prebudili ma anjeli a Život s anjelmi. 
Názov prednášky:  Anjeli v našich životoch - sučasných, minulých aj budúcich.
Počas stretnutia zažijete meditáciu, kde sa môžete stretnúť so svojim anjelom strážnym. Otázky Vám Monika rada zodpovie, no nájdete zaujímavosti aj na jej stránke  www.jakubeczova.sk  

 

> Tibor Eliot Rostas - šéfredaktor časopisu ZEM&VEK, napísal tiež knihy Mlčanie I., Mlčanie II.,  Niečo sa musí stať a pán Marián Benka (zástupca šéfredaktora).
Názov prednášky - besedy: Svet po kolapse
Východiská pre novú socio-kultúrnu štruktúru civilizácie

 

> Ing. Hanka Orgovánová - majiteľka a prevádzkovateľka Školy zdravia
Názov prednášky: Medicína inak - telo sa uzdravuje cez energetické prepojenie na vonkajšie prostredie.
Všetky živé organizmy včetne ľudí vysielajú svoje fyzické, emočné aj psychické potreby vo forme elektromagnetického vlnenia. V tej istej forme prijímame aj odpovede.Určite to nie sú naše rozumové schopnosti. Preto príďte s čistou mysľou.

 

Ing. Alice Krempaská - problematikou za studena lisovaných olejov sa zaoberá sedm rokov
Názov prednášky:  Oleje lisované za studena. Ako oleje správne používať a účinky na organizmus.
Zoznámim záujemcov so zásadami používania olejov lisovaných za studena a ako a kedy je najvhodnejšie oleje použiť

 

> Štefan Zakuťanský - objaviteľ samoliečebného pudu - zabudnutej československej tradičnej medicíny, autor knihy „ Samoliečbný pud - samoliečba zápalových ochorení (dýchacích, interných pohybových, alergických) ". Tak ako I.P.Pavlov pracoval na reflexoch a objavil podmienené a nepodmienené reflexy u živočíchov (za čo mu bola udelená Nobelová cena), tak jemu sa podarilo prísť na nový - doteraz pre svet neznámy pud.
Názov prednášky:   Samoliečba zápalových ochorení pomocou svojho vrodeného pudu
Samoliečebný pud je vrodený v každom z nás! Je to významný svetový objav, ktorým sme k prírode bližšie!

 

> Andy Kuzma - "Nemám ani cieľ, ani snahu niekomu vôbec pomôcť. Ale cez môj ŽIVOT môžem inšpirovať tých, ktorí cítia v sebe ako keby "potrebu" prebudiť svoje pravé Ja a
prežívať život s Láskou a v mieri."
Názov prednášky:   Alternatívne videnia s otvorením tretieho oka
Každé dieťa je schopné naučiť sa vidieť aj bez otvorených očí. Na prednáške uvidíte názorne,
že sa to dá. Názov prednášky 2:   Dunkelterapia - terapia tmou
Osobné skúsenosti s viactýždenným pobytom v tme. Temnota, ticho a izolácia vedie k zosilneniu nevedomých procesov a pohybov duše.

 

Nikoleta Zsigóová - špeciálne zaškolený a certifikovaný odborník s 10 ročnou praxou.
Názov prednášky:  Čo hovorí Vaša aura?
Aurafoto - mapa života (sebapoznanie, energetická hygiena a duchovný rast).

 

> Norbert Hájek
Názov prednášky:  Zdravý človek má zo života omnoho viac

Kolik jste ochotni dát za prodloužení života? Přijďte si poslechnout to, jak nám příroda pomáhá i bez chemických léků s československou firmou Ramissio.

 

> Ing. Ľubica Kuttnerová - neúnavnoá propagátorka zdravého životného štýlu
Názov prednášky: Nový objav - Lactobacillus Bulgaricus získaný z vody
Štúdiom najstaršej probiotickej baktérie sveta L. Bulgaricus, sa v Bulharsku venuje
spolumajitel fy Daflorn - pán gen. major Prof.(medicíny) Nikola Alexandov už 35 rokov. Najnovšie súvislosti a výsledky bádaní budú možno nečakané, ale určite zaujímavé.

 

> Daniel "Krupa" Máčovský
Názov prednášky:  Atma Kriya Joga - priama cesta k sebarealizácii
Predstavenie súboru praktík, ktoré sú dnes považované za jedny z najsilnejších techník v oblasti vnútornej transformácie duše, tela a mysle do stavu jednoty, do stavu, ktorému inak hovoríme "bezpodmienečná láska". Prednášajúci je učiteľom Atma Kriya Jógy, pre ktorého sa šírenie posolstva "Len Láska" stalo ústredným mottom života :)

 

ARIEL - Je známym hudobníkom na poli mystickej hudby, lídrom a zakladateľom koncertnej skupiny ETHNO RYTMO. Okrem mystickej hudby je hudobne aktívny vo sfére vážnej a populárnej hudby.
 Ariel je autorom a praktikom metódy Spirituálna muzikoterapia ”Duchovného liečenia hudbou”. Zaoberá sa koncertnou, prednáškovou a publikačnou činnosťou. Spolupracuje s mnohými významnými osobnosťami v oblasti mystickej, vážnej a populárnej hudby.
Koncert: Vznikanie
Interaktívny koncert / koncert kde publikum je aktívnou súčasťou tvorivého procesu a hudobného diela.

 

> Ján Zbojek - pisovateľ, prednášateľ a podnikateľ. Autor knihy Šlabikár zdravia a propagátor zdravého životného štýlu
Názov prednášky: Ako sa uzdraviť bez liekov a lekárov
Predstaví ucelený systém zdravia a spôsob ako sa dokonale očistiť a prinavrátiť si stabilné zdravie.

 

Ján Karolík
Názov prednášky: Vplyv elektromagnetického smogu na náš organizmus
Vply Bionic Band s frekvenciou 7,83Hz (Schumannova frekvencia) na náš organizmus. Bionic Band - elektromagnetický štít a harmonizátor pre naše zdravie.

 

> Ing. Arch. Jarmila Miháliková - je architektka, ktorá sa už viac ako desaťročie venuje prastarej kultivačnej praxi Falun Dafa
Názov prednášky: Starobylá prax pre modernú dobu
Na prednáške nám porozpráva ako nasledovanie princípov pravdivosti, súcitu a znášanlivosti jej zmenilo život.

 

Jiří Karlík> Jiří Karlík - koordinuje aktivity štedrej sociálnej siete Hearth.net na Slovensku. Okrem toho je zakladateľom a prevádzkovateľom kreatívneho coworkingového centra HalmiSpace v Košiciach a praktikujúcim budhistom.
Názov prednášky:  HEARTH.NET a ekonomika daru v každodennom živote.
Dozviete sa, ako sa váš život môže zmeniť, keď zmeníte postoj a budete žiť v súlade s princípmi ekonomiky daru a ako ju môžete v dnešnej dobe uplatňovať každý deň.

 

> Mgr. Michal Frič - V rokoch 2010 – 2015 politický poradca v Európskom parlamente, v súčasnosti doktorand Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde sa zaoberá výskumom vplyvu kapitalizmu na obmedzovanie demokracie, ľudských práv a slobôd. Napísal desiatky textov reflektujúcich súčasnú politickú a ekonomickú situáciu doma a vo svete. Je autorom štúdie „Čo (ne)viete o TTIP“, ktorú portál Slovo označil za „najkomplexnejšiu a najobjektívnejšiu prácu tohto druhu na Slovensku“. Okrem iného v nej upozorňuje aj na nebezpečenstvá. ktoré pre oblasť potravinovej bezpečnosti hrozia občanom EÚ v prípade podpísania dohody TTIP.

Názov prednášky: TTIP medzi EU a USA - Zamlčané skutočnosti, ktoré musíte vedieť. Dopad na zamestnanosť na Slovensku a potravinovú bezpečnosť dovozom potravín z USA.
Jednoducho, zrozumiteľne pomocou faktov sa vysvetlí obsah a podstata tejto dohody, jej výhody a nevýhody. Potom nasleduje diskusia o všetkom, čo vás zaujíma.

 

> MUDr. Renáta Gerová - pediater na ambulancii pre deti a dorast. 10 rokov sa zaoberá celiakiou a alternatívnou medicínou.
Názov prednášky: Celiakia a jej riešenie pomocou alternatívnej medicíny
Zoznámime sa s problematikou citlivosti a neznášanlivosti lepku a povieme si, že čo je príčinou tohto ochorenia a aké sú možnosti zvládnutia tohto čoraz častejšieho problému u detí a dospelých cez alternatívnu a tradičnú čínsku medicínu

 

Béla Kiss - prebudenie nastalo až keď mal 36 rokov. Zaoberá sa komplexným liečením človeka, meria auru, ovláda rôzne masážne techniky, shaolinskú techniku yumeiho, vedie workshopy duchovného rastu spojené s 21 dňovým pôstom. 
Názov prednášky: Fyzikálna terapia BEMER na vylepšenie mikrocirkulácie
Ako vplýva na zdravie človeka na bunkovej úrovni a spúšťa samoliečebné procesy organizmu.

 

 

Program moderuje Mgr. Miroslav Kostelnik.

Zmena programu vyhradená.

Program EZOfestu zdravia sa neustále dopĺňa.